TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Alegerea şi întronizarea Preasfinţitului Sofronie Drincec în scaunul de Episcop titular al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului


 

Alegerea şi întronizarea preasfinţitului Sofroniu Drincec în scaunul de Episcop titular al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului

 

 

 

 

Ion Alexandru MIZGAN

 

 

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, prin retragerea Preasfinţitului Dr. Ioan Mihălţan, scaunul de episcop titular al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, a devenit vacant. Astfel, în ziua de 13 februarie 2007, s-a întrunit la Patriarhia Română, atât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţă specială, cât şi Colegiul Electoral Bisericesc, pentru alegerea titularului în scaunul vacant de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, ale căror lucrări au fost prezidate statutar de către Înaltpreasfinţitul Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

Candidaţii desemnaţi de Sfântul Sinod în şedinţa din dimineaţa zilei de 13 februarie au fost: Preasfinţitul Sofronie Drincec al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Preasfinţitul Petroniu Sălăjanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi Preasfinţitul Vincenţiu Ploieşteanul, Episcop-Vicar Patriarhal.

În după-amiaza zilei de 13 februarie s-a întrunit Colegiul Electoral Bisericesc, care a trecut la votarea candidaţilor propuşi de Sfântul Sinod. În urma primului tur de scrutin Preasfinţitul Sofronie a obţinut 74 de voturi, urmat de Preasfinţitul Petroniu cu 41 de voturi şi de Preasfinţitul Vincenţiu cu 35 de voturi. Pentru că nici un candidat nu a obţinut majoritatea necesară de voturi, s-a trecut la al doilea tur de scrutin, în care Preasfinţitul Sofronie Drincec a obţinut 99 de voturi iar Preasfinţitul Petroniu 51 de voturi.

La propunerea Comisiei Canonice-Juridice şi pentru Disciplină, care a constatat că alegerea s-a desfăşurat statutar şi legal, Sfântul Sinod a luat act că alegerea Preasfinţitului Sofronie, în scaunul vacant de Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, s-a săvârşit cu respectarea dispoziţiilor din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, privitoare la alegerea ierarhilor eparhioţi, şi a validat alegerea făcută de Colegiul Electoral Bisericesc în ziua de 13 februarie 2007.

Înaltpreasfinţitul Mitropolit Bartolomeu a fost însărcinat de Sfântul Sinod să ia toate măsurile canonice şi statutare pentru emiterea Gramatei Mitropolitane, în vederea înscăunării şi instalării Preasfinţitului Sofronie, ca Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, potrivit datinilor Bisericii Ortodoxe Române.

Instalarea şi înscăunarea canonică a noului episcop ales a fost programată în ziua de Duminică 25 februarie 2007, de Duminica Ortodoxiei, la Biserica cu Lună din Oradea.

Manifestările prilejuite de evenimentul întronizării Preasfinţitului Sofronie Drincec au debutat sâmbătă 24 februarie, la ora 11, când Preasfinţia Sa a intrat în ţară prin vama Salonta, fiind întâmpinat de reprezentanţii Administraţiei locale şi judeţene, membrii Permanenţei Eparhiale, protopopi, preoţi, credincioşi şi reprezentanţi mass-media.

Cu această ocazie P.C. Părinte Vasile Bota, vicar-administrativ al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, a rostit un cuvânt de bun venit. La Cuvântul de întâmpinare Preasfinţitul Sofronie a răspuns cu multă însufleţire adresându-le celor prezenţi câteva cuvinte. După momentul emoţionant petrecut în vama Salonta, Preasfinţitul Sofronie s-a îndreptat spre Biserica cu Lună, unde a fost întâmpinat de Preasfinţitul Petroniu Sălăjanul, Arhiereu- Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, de un sobor de preoţi şi diaconi, care au oficiat o slujbă de Te-Deum. După săvârşirea slujbei, Preasfinţitul Petroniu a adresat câteva cuvinte noului episcop ales. A luat apoi cuvântul Preasfinţitul Sofronie care şi-a exprimat din nou emoţiile care-l stăpânesc, precum şi dragostea şi bucuria cu care se întoarce acasă. După încheierea slujbei de Te-Deum şi a cuvântărilor din Biserica cu Lună, Preasfinţitul Sofronie a stat de vorbă cu credincioşii din biserică, împărtăşindu-le arhiereasca binecuvântare, iar apoi s-a îndreptat spre Centrul Eparhial, unde l-a vizitat pe Preasfinţitul Episcop Dr. Ioan Mihălţan, împărtăşindu-i bucuria reîntâlnirii cu Preasfinţia Sa.

A doua zi, duminică 25 februarie, de Duminica Ortodoxiei, a avut loc întronizarea Preasfinţitului Sofronie Drincec ca Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului. La ora 9 s-a plecat de la Reşedinţa Episcopală în procesiune spre Biserica cu Lună, unde avea să se săvârşească Sfânta Liturghie arhierească şi ceremonia de întronizare a noului Episcop. A fost o procesiune solemnă care a uimit întreaga asistenţă. A fost o procesiune magnifică care nu s-a mai văzut niciodată pe străzile Oradiei şi care nu va putea fi uitată de cei care au participat la acest eveniment istoric din viaţa Eparhiei Oradiei. Când soborul ierarhilor a ajuns în faţa Bisericii cu Lună, unde urma să se săvârşească Sfânta Liturghie, o mulţime de credincioşi îmbrăcaţi în costume populare din zona oraşului Nucet, au sunat din tulnice, anunţând măreţia evenimentului ce urma să se petreacă, precum şi bucuria unei zile istorice.

 

Sfânta Liturghie a început în jurul orei zece, avându-l în frunte pe Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului. Din soborul arhiereilor au mai făcut parte Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Alba-Iuliei, Preasfinţitul Gherasim, Episcopul Râmnicului, Preasfinţitul Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, Preasfinţitul Timotei, Episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, Preasfinţitul Sofronie, Episcopul ales al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Daniil, Episcop-Locţiitor (Administrator) al Episcopiei Dacia Felix, Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Preasfinţitul Gurie Gorjanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, Preasfinţitul Petroniu Sălăjanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Din soborul slujitor au mai făcut parte stareţi de mănăstiri, vicari eparhiali, mai mulţi diaconi şi arhidiaconi. La momentul împărtăşirii slujitorilor bisericeşti, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Laurenţiu al Ardealului a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod adresată clerului şi credincioşilor din întreaga Patriarhie Română din Duminica Ortodoxiei. La sfârşitul Sfintei Liturghii a luat cuvântul Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei. După acest cuvânt, Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, a dat citire Gramatei Mitropolitane:

 

?B a r t o l o m e u

 

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU,

ARHIEPISCOP AL VADULUI, FELEACULUI ŞI CLUJULUI,

MITROPOLIT AL CLUJULUI, ALBEI, CRIŞANEI ŞI MARAMUREŞULUI


Iubitului nostru cler şi tuturor dreptcredincioşilor creştini din păzita de Dumnezeu Episcopie a Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi tuturor ascultătorilor acestei Gramate Mitropolitane,


Har, pace, ajutor şi milă de la Dumnezeu, iar de la Noi, arhierească binecuvântare

 

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică scaune şi vrednicii mici şi mari şi, prin trimiterea din ceruri, în chipul limbilor de foc, a Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, i-a întărit pe aceştia întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, iar prin punerea mâinilor, într-o neîntreruptă înlănţuire de la Sfinţii Apostoli şi până astăzi, pe toţi slujitorii Bisericii îi face vrednici de a fi părtaşi darurilor Sale celor de multe feluri.

Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, în demnitatea sa de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, călăuzit fiind de îndatorirea pe care o are de a nu lăsa această Eparhie lipsită de cârmuitorul ei canonic, în urma vacantării scaunului de Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, ca urmare a retragerii Preasfinţitului Ioan Mihălţan, precum şi pe temeiul articolului 30, lit. „g" şi 131 lit. „c" din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, a convocat, prin adresa Cancelariei Sfântului Sinod nr. 283 din 15 ianuarie 2007, Colegiul Electoral Bisericesc pentru alegerea noului Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului în ziua de 13 februarie 2007, orele 17, în Aula Palatului Patriarhiei din Bucureşti.

Colegiul, după săvârşirea slujbei Tedeumului în Catedrala Patriarhală, a ales în scaunul vacant pe Preasfinţitul SOFRONIE DRINCEC, care s-a arătat vrednic de această chemare prin lucrarea sa rodnică şi neobosită pusă în Slujba Bisericii Ortodoxe Române ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, dând dovadă de neclintită ascultare faţă de rânduielile bisericeşti şi faţă de legile ţării.

Sfântul Sinod, potrivit prevederilor art. 10 lit. „e" , 130 lit. „u" şi 131 lit. „l" din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, făcând examinarea şi cercetarea canonică a alegerii noului Episcop de către Colegiul Electoral Bisericesc, în şedinţa sa de lucru din 14 februarie 2007 a constatat că alegerea Preasfinţitului SOFRONIE în scaunul vacant de Episcop al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului s-a făcut cu respectarea normelor legale şi canonice.

Iar astăzi, 25 februarie 2007, în Biserica cu Lună din Oradea, după rânduielile şi datinile bisericeşti, Noi, BARTOLOMEU, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, înmânăm Preasfinţitului SOFRONIE cârja arhierească şi îl instalăm în scaunul de Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului.

Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane şi al prevederilor cuprinse în art. 114 lit. „d" şi 132 lit. „b" din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Noi emitem această Gramată Mitropolitană şi dăm alesului Episcop, Preasfinţiei Sale SOFRONIE DRINCEC, împuternicirea canonică de a păstori ca Episcop al de Dumnezeu păzitei Episcopii a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, cu toate oraşele şi satele care ţin şi vor ţine în viitor de această Eparhie. Astfel, Preasfinţia Sa, dobândind jurisdicţia de episcop, are darul şi puterea de a aşeza după rânduielile Sfintei Noastre Biserici Ortodoxe de Răsărit şi potrivit legilor ţării: citeţi, cântăreţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la toate bisericile din Episcopia Preasfinţiei Sale, stareţi şi egumeni la mânăstiri şi schituri, şi de a face toate câte i se cuvin ca Ierarh, spre zidirea duhovnicească a turmei sale.

Din parte-i aşteptăm cinstire şi ascultare către autoritatea bisericească şi îndeosebi către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi lucrare neobosită, înţelepciune părintească, dragoste către clerul şi dreptcredincioşii creştini de sub cârmuirea Sa, făcându-se tuturor povăţuitor pentru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre strămoşeşti.

Aşadar, tuturor din cinul preoţesc şi călugăresc, precum şi tuturor credincioşilor din păzita de Dumnezeu Episcopie a Oradiei, Bihorului şi Sălajului le recomandăm cu căldură şi dragoste pe Preasfinţia Sa, Episcopul SOFRONIE DRINCEC, povăţuindu-i să-l cinstească, plecându-i-se cu toată voia şi arătându-i, în toate împrejurările, supunere şi ascultare în împlinirea îndatoririlor lor de fii buni ai Bisericii şi de cetăţeni oneşti şi loiali ai Patriei.

Cunoscând dragostea şi însufleţirea cu care slujitorii şi credincioşii Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului au întâmpinat întotdeauna hotărârile Sfântului Sinod, cuvântul Nostru şi al Ierarhului lor, îi îndemnăm pe toţi, cu părintească povaţă, ca sub cârmuirea noului Ierarh să păstreze şi să întărească unitatea dreptei noastre credinţe, trăind în bună înţelegere ca fii adevăraţi ce cred cu statornicie „întru una, sfântă, sobornicească şi apostolică Biserică".

Şi astfel, cu un cuget şi cu o inimă, să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Amin!

S-a întocmit această Gramată Mitropolitană în reşedinţa Noastră mitropolitană din Cluj-Napoca, la 25 februarie, anul mântuirii două mii şapte.

 

B a r t o l o m e u

 

Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului

Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

 

După citirea Gramatei Mitropolitane, Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Alba-Iuliei, a oferit noului episcop ales al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, însemnele slujirii arhiereşti: engolpionul, mantia arhierească şi cârja episcopală, rostind împreună cu tot poporul: VREDNIC ESTE! După intonarea imnului „Vrednic este" de către Corul Facultăţii de Teologie din Oradea, Preasfinţitul Sofronie, noul Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, a adresat celor prezenţi un cuvânt. Din partea Secretariatului de Stat pentru Culte a vorbit Domnul Adrian Lemeni, care a dat citire mesajului Ministrului Culturii şi Cultelor, Domnul Adrian Iorgulescu.

La încheierea ceremoniei de întronizare Preasfinţitul Sofronie a primit felicitări din partea membrilor Sfântului Sinod, a preoţilor slujitori, a reprezentanţilor autorităţilor locale şi judeţene, a primarului Petru Filip, a ministrului Administraţiei Publice şi a Internelor, Vasile Blaga etc. Agapa tradiţională a avut loc la restaurantul Transilvania. Astfel s-a încheiat o zi istorică şi binecuvântată, o zi a bucuriei şi a speranţei, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului la care au participat mii de credincioşi din toată Eparhia Oradiei şi din străinătate, politicieni, oameni de cultură, preoţi, monahi şi monahii, tineri şi bătrâni.

 


 

ION ALEXANDRU MIZGAN