TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Darul monahului Delarohia


Eseul de faţă evocă darul şi capacitatea lui N. Steinhardt de a mărturisi, în urma convertirii, credinţa în Hristos. Sunt comentate textele incluse în volumul Cuvinte de credinţă (Humanitas, 2006), texte care, plecând de la teme biblice, au un profund mesaj pentru omul contemporan. Toate sunt interpretate dintr-o perspectivă optimistă şi, într-un fel, revoluţionară. Este remarcată hermeneutica sclipitioare şi viziunea luminoasă a lui N. Steinhardt care apare aici în ipostaza de predicator, dar şi de monah. Volumul de eseuri teologale Cuvinte de credinţă este poate, în omiletica românească, una dintre cele mai inspirate culegeri de predici.


 

CASSIAN MARIA SPIRIDON