TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Preocupările mitropolitului Andrei baron de Şaguna pentru înfiinţarea a noi episcopii sufragane (1867-1873)


Autorul prezintă un aspect mai puţin cunoscut din preocupările mitropolitului Andrei baron de Şaguna, anume contribuţia sa la înfiinţarea de noi episcopii sufragane din reînfiinţata Mitropolie a românilor ortodocşi din Transilvania şi Ungaria. Conştient că acestea nu puteau fi înfiinţate datorită lipsurilor financiare, mitropolitul a purtat tratative serioase cu Mitropolia de Carloviţ, astfel ca cele două episcopii sufragane să obţină o cotă parte din fondurile acesteia. În al doilea rând, a semnat o asigurare pe viaţă (contribuind pentru aceasta cu 75% din salariul său), întemeind astfel un substanţial fond destinat episcopiilor care aveau să fie înfiinţate în viitor.


 

PAUL BRUSANOWSKI