TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
MIHAI ALIN GHERMAN

Gherman, Mihai Alin, profesor universitar dr., Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Catedra de Limba si Literatura român?; titlul tezei de doctorat: Lexicografia român? la începutul secolului al XVIII-lea. Dic?ionarul lui Teodor Corbea; autor a 15 volume ?i a zeci de studii; dintre volumele publicate amintim: Aspecte umaniste în cultura româneasca veche, Bucuresti, Editura Enciclopedica, 2004;  Literatura român? din Transilvania între preiluminism ?i preromantism, Casa Car?ii de ?tiin??, Cluj-Napoca, 2004.