TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ELENA CHIRCEV

  CHIRCEV, ELENA, conferen?iar dr. la Academia de Muzic? „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca; redactor, din 1999, la radio „Rena?terea"; membru al Uniunii Compozitorilor ?i Muzicologilor din România; membru fondator al Centrului de Studii Bizantine Ia?i ?i al Societ??ii Române de Imnologie Timi?oara; preocup?ri în domeniul paleografiei muzicale bizantine; redactor coordonator al revistei Intermezzo a Academiei de Muzic? „Gheorghe Dima" Cluj-Napoca; colaborator permanent la revista Rena?terea, din 2004; particip?ri la simpozioane na?ionale ?i interna?ionale legate de muzica bizantin?; studii ?i articole în reviste de specialitate ?i volume colective; c?r?i  publicate: Muzica româneasc? de tradi?ie bizantin? între neume ?i portativ, volumul 1-2,  Editura Rena?terea, Cluj-Napoca, 2002.