TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
IULIU-MARIUS MORARIU

 

Morariu, Iuliu-Marius, student al Facult??ii de Teologie Ortodox? ?i al Facult??ii de Istorie ?i Filosofie din cadrul Universit??ii ,,Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca. Volume: Istoria M?n?stirii ,,Izvorul T?m?duirii" Salva, Editura Astra, Blaj, 2013 (coautor, împreun? cu prof. Ana Filip). St?ri, momente, personalit??i ale Ortodoxiei transilvane. Pasaje insuficient reliefate istoriografic, Editura ,,Academica Brâncu?i", Târgu Jiu, 2013. Peste 50 de studii ?i articole de istorie ?i teologie în revistele: Transilvania (Sibiu), Acta Musei Porolissensis (Zal?u), Oglinda literar? (Foc?ani), Luceaf?rul (Boto?ani), Studii ?i cercet?ri etnoculturale (Bistri?a), Arhiva Some?an? (N?s?ud), Revista Român? (Ia?i), S?m?n?torul (Tismana), Cetatea cultural? (Cluj-Napoca), Tribuna  (Cluj-Napoca), Agora literar?  (Cluj-Napoca), Rena?terea  (Cluj-Napoca), Ora?ul (Cluj-Napoca), Slova cre?tin? (Baia Mare), Conexiuni Române?ti (Mannheim), Astra n?s?udean? (N?s?ud), Astra Salvensis (Salva), Der Unterwald (Sebe?), Observatorul (Toronto), Confluen?e române?ti (New York), Caiete Silvane (Zal?u). A participat la peste 20 de simpozioane ?i conferin?e na?ionale ?i interna?ionale.