TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ECATERINA LUNG

 

Lung, Ecaterina, profesor dr. ?i prodecan al Facult??ii de Istorie din cadrul Universit??ii Bucure?ti; domenii de interes/competen??: istorie medieval?, istoriografie, istorie cultural?; cele mai importante publicatii: Istoria cultural?: origini, evolu?ii, tendin?e, Editura Universit??ii Bucure?ti, 2009, 242 p.; Mentalit??i ?i cultur? în Evul Mediu, Bucure?ti, 2007, 200 p.; Istoricii si politica la începuturile Europei medievale, Editura Universit??ii Bucure?ti, 2001, 350 p.