TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ION BUZA?I

BUZA?I, ION, (n. 1943), profesor universitar doctor la Catedra de filologie a Universit??ii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, critic ?i istoric literar. Preocup?rile sale de istorie literar? se înscriu, în bun? parte, în perimetrul cultural transilv?nean. Teme predilecte: Eminescu ?i Transilvania, Andrei Mure?anu, prozatori ardeleni. Dup? 1990 s-a dedicat studierii poeziei religioase române?ti oferind prin Poezia religioas? româneasc?, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, ?i prin Valori cre?tine în poezia româneasc?, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2009, o schi?? de istorie a poeziei religioase române?ti.