TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ALEXANDRU GAFTON

N?scut în anul 1966; absolvent al Facult??ii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia?i; Profesor universitar la aceast? universitate; doctor în filologie cu o tez? de istorie a limbii române; autor de edi?ii de texte: Biblia de la 1688n colaborare), Codicele Bratul, Palia de la Or??tien colaborare); de monografii ?i de studii lingvistice: Hipercorectitudinea, Ia?i, 2000; Elemente de istorie a limbii române, Ia?i, 2001; Evolu?ia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI lea; Ia?i, 2001; Introducere în paleografia româno-chirilic?, Ia?i, 2001; de studii bibliologice: Dup? Luther. Edificarea normei literare române?ti prin traduceri biblice, Ia?i, 2005; preocup?ri în domeniile istoriei limbii (fonetic? istoric?, etimologie, semasiologie), în domeniul bibliologiei ?i al antropologiei culturale.