Nr. 4/ anul VI/ iulie 2012 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


VALER BEL

Sensul creştin al martiriuluiIOAN C. TEȘU

„Liturghia cuvintelor" în „sanctuarul inimii" şi pe „altarul minţii"SORIN TR?NC?

Problemele confesionale ale României Mari. Biserica Ortodoxă în vâltorile politice ale perioadei interbelice. Clericalismul.MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Necrologul episcopului Georg Daniel Teutsch la moartea mitropolitului Andrei ŞagunaLILIANA-ELENA BOAMF?

Lumina dumnezeiască în gândirea sfântului Simeon Noul Teolog
ESEU


MIRCEA POPA

Glăvile - satul mitropolitului Bartolomeu AnaniaCOSTION NICOLESCU

Iubirea în familie, la Andrei Tarkovski (II)RODICA IOANA MARIAN

Casa de la Petrodava. Femeile „de piatră" şi nostalgia unei lumi apuseANDREI ?URCANU

Mitropolitul Antonie Plămădeală între oameni şi dosare
RECENZII


FELICIA DUMAS

EMILIAN LOVIŞTEANUL, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Sfântul Ierarh Calinic slujitor înţelept şi păstor milostiv al Bisericii strămoşeşti, Arhiepiscopia Râmnicului, Editura Sfântul Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2012, 364 p.ION CÂRJA

DUMITRU SUCIU, Soldaţi fără uniformă ai Landsturmului românesc şi starea protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul Naţional din 1848-1849, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, 313 p.SILVIU CRISTIAN RAD

ERNEST BERNEA, Criza lumii moderne, Ed. Predania, Bucureşti, 2011, 124 p.CĂTĂLIN PĂLIMARU

EVAGRIE PONTICUL, Tratatul Practic. Gnosticul, Introducere, dosar, traducere şi comentarii de Cristian Bădiliţă, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009, 271 p.
ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....