Nr. 2/ anul VI/ mai 2012 (Dimitrie Cantemir, cărturar şi domn al Moldovei) Link-uri
Cautare

STUDII


NICOLAE CHIŢESCU

Ortodoxia în opera lui Cantemir


ION VICOVAN

Dimitrie Cantemir şi contribuţia sa la istoria Bisericii din Moldova


ELVIRA SOROHAN

Dimitrie Cantemir, pasiunea pentru retorică şi degradarea elocinţei în lumea Istoriei ieroglifice


CONSTANTIN CUBLEŞAN

Antioh, fiul lui Dimitrie Cantemir


CĂLIN FELEZEU

Între fanariotism şi mişcarea de emancipare naţională. Modelul cantemirian de abordare a imaginii Imperiului Otoman în cultura românească scrisă


OVIDIU PECICAN

Cantemir, curteanul pe care Istanbul l-a transformat în romancier


GABRIEL MIHĂILESCU

Un apologet paradoxal al ortodoxiei: D. Cantemir în Loca obscura


LAURA LAZĂR ZĂVĂLEANU

„Lupta monomahiii împotriva uitării lucrurilor": ontologie şi deontologie în Predosloviile lui Dimitrie Cantemir


DANIEL BUDA

Atitudinea turcilor faţă de creştini până la cucerirea Constantinopolului, aşa cum este reflectată în lucrarea Creşterile şi descreşterile Imperiului Otoman (Creşterile...) a lui Dimitrie Cantemir


BOGDAN CREŢU

Dimitrie Cantemir şi tradiţia medievală a simbolului zoomorf


DOINA CURTICĂPEANU

Amprenta constantinopolitană


RECENZII


STELIAN MÂNDRUŢ

Neamul Cantemireştilor. Bibliografie. Coordonator: acad. ANDREI EŞANU. Ed. Pontos, Chişinău, 2010, 388 p.; ANDREI EŞANU, VALENTINA EŞANU, Moştenirea culturală a Cantemireştilor, Ed. Pontos, Chişinău, 2010, 212 p.


LAURA ENACHE

SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL, Noul Theotokarion, Canoanele aghiorite ale Maicii Domnului, Ed. Doxologia, Iaşi, 2012.ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....