Nr. 11/ anul V/ februarie 2012 ("Ţara Sfântă - centru al lumii şi topos al teofaniilor") Link-uri
Cautare


ACTUALITATE


DORIN OANCEA

Centrul lumii din perspectiva unei teologii ortodoxe a religiilorCONSTANTIN CUBLE?AN

Bolintineanu, călător la locurile sfinteIOAN BIZ?U

Templul din Ierusalim - „casă" a lui Dumnezeu şi centru liturgic al pedagogiei mesianiceDANIEL BUDA

Ierusalimul - factor pacificator sau de conflict între religiile avraamite?RADU PREDA

Drumul hagiilor. Teologia istoriei şi geografia sacrăALEXANDRU MIH?IL?

Creuzetul Bibliei ebraice - perioada persană?DAN IOAN MURE?AN

Lupta pentru centrul lumii. Despre „Dublul paradox al locurilor sfinte creştine" de la IerusalimPAUL-CEZAR H?RL?OANU

Sinai şi Sion, Egipt şi Israel, început şi sfârşit
RECENZII


DANIEL BUDA

RICHARD C. LUX, The Jewish People, the Holy Land and the State of Israel. A Catholic View, A Stimulus Book, Paulist Press, N. Y., Mahwah, NJ, 2010, 175 p.DANIEL BUDA

THOMAS ASBRIDGE, Cruciadele. Istoria războiului pentru eliberarea Pământului Sfînt, trad. de Cornelia Dumitru şi Miruna Andriescu, Colecţia Historia, Ed. Polirom, 2011, 534 p.
ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....