Nr. 10/ anul V/ ianuarie 2012 Link-uri
Cautare


PATRISTICA


IOAN I. ICĂ JR.

Iniţiere în misterul Bisericii pentru monahi din Africa bizantină în anii `630 - Mistagogia sfântului Maxim Mărturisitorul: textul critic şi o nouă traducere
THEOLOGICA


IOAN MOLDOVEANU

Personalităţile şi aşezămintele româneşti de la Muntele Athos, din a doua jumătate a sec. XIX până aziRADU PREDA

Comunicare versus comuniune. Marginalii social-teologice despre internet

 
ESEU


COSTION NICOLESCU

Ioan Alexandru - Vulturul ioanic al poeziei româneştiSERGIU CIOC?RLAN

Despre semnificaţia unor tradiţii şi obiceiuri în perioada sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos
RECENZII


SORIN COSMA

IOAN MIHOC, Un studiu al Noului Testament, Vol. I. Evangheliile de la Matei şi Marcu, Colecţia Orizonturi socio-umane, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2010, 420 p.MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

MIRCEA PĂCURARIU, Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi, Editura Andreiană, Sibiu, 2010
ARGUMENT

mai mult....