Nr. 10/ anul V/ ianuarie 2012 Link-uri
Cautare

PATRISTICA


IOAN I. ICĂ JR.

Iniţiere în misterul Bisericii pentru monahi din Africa bizantină în anii `630 - Mistagogia sfântului Maxim Mărturisitorul: textul critic şi o nouă traducere


THEOLOGICA


IOAN MOLDOVEANU

Personalităţile şi aşezămintele româneşti de la Muntele Athos, din a doua jumătate a sec. XIX până azi


RADU PREDA

Comunicare versus comuniune. Marginalii social-teologice despre internet

 


ESEU


COSTION NICOLESCU

Ioan Alexandru - Vulturul ioanic al poeziei româneşti


SERGIU CIOCÂRLAN

Despre semnificaţia unor tradiţii şi obiceiuri în perioada sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos


RECENZII


SORIN COSMA

IOAN MIHOC, Un studiu al Noului Testament, Vol. I. Evangheliile de la Matei şi Marcu, Colecţia Orizonturi socio-umane, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2010, 420 p.


MIRCEA ABRUDAN

MIRCEA PĂCURARIU, Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi, Editura Andreiană, Sibiu, 2010ARGUMENT

mai mult....