Nr. 6/ anul V/ septembrie 2011 ("In memoriam - scriitorul Vasile Avram") Link-uri
Cautare

EVOCăRI


ION POGORILOVSCHI

Filozoful din Lacrimă


IOAN MARIŞ

Ritual pentru Vasile Avram


ANA BLANDIANA

A scrie despre un coleg


ION BUZAŞI

Vasile Avram - secvenţe memorialistice -


ION ONUC NEMEŞ

In memoriam - Scriitorul Vasile Avram


CONSTANTIN NECULA

Gânduri la un dor sau fals tratat despre întâlnire ca posibilitate


ALEXEI RUDEANU

Lecţia cinstirii limbii române a unui mare cărturar român

 


IOAN CIOCEAN

Vasile Avram, un nume de referinţă al spiritualităţii româneşti


IRINA URCAN-BĂLESCU

Vasile Avram - model al erudiţiei şi al creaţiei


EMILIA STĂNESCU

Acasă la Vasile Avram


IOAN MORAR

O mică poveste despre un mare Om

 

Chipurile divinităţii, la Academia Română

[Ion Pogorilovschi, Mircea Itu]

 

Evocare Vasile Avram în Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române

[Ion Papuc, Alexei Rudeanu, Steliana Guţu-Straja, Ion Mircea, Matei Albastru (Matei Gavril), Liviu Petrina]

 

 

Simpozion „Vasile Avram" la Facultatea de Teologie din Sibiu 

[Dorin Oancea, Mircea Tomuş, Ion Onuc Nemeş, Lucian Grozea, Ioan Mariş, Radu Vancu, Liviu Sofonea, Ana Cornelia Meliţă, Rodica Braga]


MARCEL LUCACIU

Fiul apocrif – o parabolă a condiţiei umane


ESEU


IOAN CHIRILĂ

„O ţară de oglinzi paralele" sau despre „orizontul dezmărginit"


MIRCEA MUTHU

„Un ochi care-şi privea orbirea..."


VASILE V. FILIP

Teatrul lui Vasile Avram sau absorbţia personajului în arhetip


IOAN ŞT. LAZĂR

„Creştinismul cosmic - o paradigmă pierdută?"


JAN NICOLAE

«Încălzit de ethosul său originar». Reconsiderarea axiologică a creştinismului popular în versiunea antropologului Vasile Avram


RECENZII


SILVIA GIURGIU

Interviu transfinit - Mircea Ivănescu răspunde la 286 de întrebări ale lui Vasile Avram, Ed. Ecclesia, Nicula, 2004


ANDRA JUHASZ

N. STEINHARDT, Geo Bogza un poet al Efectelor, Exaltării, Grandiosului, Solemnităţii, Exuberanţei şi Patetismului, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, referinţe critice şi indici de George Ardeleanu, Repere bibliografice de Virgil Bulat, Mănăstirea Rohia, Editura Polirom, 2011


ANCUŢA MORARI

Fericita Eufemia a Serbiei. Viaţa unei stareţe apostolice, Ediţia a II-a, Traducere din limba engleză de Constantin Făgeţan, Editura Sophia, Bucureşti, 2010, 174 p.


MIRCEA ABRUDAN

Arhimandrit DUMITRU COBZARU, Monografia Mânăstirii „Adormirea Maicii Domnului" Nicula, ediţia a V-a, Editura Ecclesia, Nicula, 2010, 136 p.ARGUMENT

mai mult....