Nr. 3/ anul V/ iunie 2011 ("Creştinism şi Islam") Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


EMANOIL B?BU?

Bizanţul în faţa ofensivei latine şi islamice din secolele X-XIIIPAUL BRUSANOWSKI

Islamul din Europa. Date statisticeILIE VALENTIN

Unitatea islamică între deziderat şi realitateADRIAN BOLDI?OR

Sfântul Grigorie Palama şi IslamulTUDOR CIOCAN

Iisus Hristos în spiritualitatea lui Muhyi-d-din Ibn `Arabi
ESEU


GEORGE GRIGORE

Iisus Hristos: convergenţă şi divergenţă în dialogul creştino-islamicCONSTANTIN CUBLE?AN

O insulă creştină în arhipelagul musulmanECATERINA LUNG

Musulmanii în Peninsula Iberică: între Tariq şi expulzarea moriscilorMIREL B?NIC?

Între cafeaua la ibric şi moscheea sub cerul liber - câteva note despre percepţia Islamului în Occident
RECENZII


ELENA CHIRCEV

Preot dr. FLORIN BUCESCU, Cântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din sec. XIX. Ghidul manuscriselor psaltice - Moldova, sec. XIX, vol. I, 204 p., vol. II, 621 p., Editura ARTES, Iaşi, 2009MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

ADELBERT DENAUX, Studies in the Gospel of Luke. Structure, Language and Theology, Lit Verlag, Berlin, 2010, 386 p.

 DANA-ALEXANDRA DOLGU-URSULEANU

VASILE MANEA, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2010
ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....