Nr. 3/ anul V/ iunie 2011 ("Creştinism şi Islam") Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


EMANOIL BĂBUŞ

Bizanţul în faţa ofensivei latine şi islamice din secolele X-XIII


PAUL BRUSANOWSKI

Islamul din Europa. Date statistice


ILIE VALENTIN

Unitatea islamică între deziderat şi realitate


ADRIAN BOLDIŞOR

Sfântul Grigorie Palama şi Islamul


TUDOR CIOCAN

Iisus Hristos în spiritualitatea lui Muhyi-d-din Ibn `Arabi


ESEU


GEORGE GRIGORE

Iisus Hristos: convergenţă şi divergenţă în dialogul creştino-islamic


CONSTANTIN CUBLEŞAN

O insulă creştină în arhipelagul musulman


ECATERINA LUNG

Musulmanii în Peninsula Iberică: între Tariq şi expulzarea moriscilor


MIREL BĂNICĂ

Între cafeaua la ibric şi moscheea sub cerul liber - câteva note despre percepţia Islamului în Occident


RECENZII


ELENA CHIRCEV

Preot dr. FLORIN BUCESCU, Cântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din sec. XIX. Ghidul manuscriselor psaltice - Moldova, sec. XIX, vol. I, 204 p., vol. II, 621 p., Editura ARTES, Iaşi, 2009


MIRCEA ABRUDAN

ADELBERT DENAUX, Studies in the Gospel of Luke. Structure, Language and Theology, Lit Verlag, Berlin, 2010, 386 p.

 


DANA-ALEXANDRA DOLGU-URSULEANU

VASILE MANEA, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2010ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....