Nr. 1/ anul V/ aprilie 2011("In memoriam Mitropolitul Bartolomeu Anania (1921-2011)") Link-uri
Cautare

EVOCăRI


TEOFAN SAVU

Mitropolitul Bartolomeu. Curajul mărturisitor al unui arhiereu


ANDREI ANDREICUŢ

Mitropolitul Bartolomeu Anania, „omul fără vicleşug"


VASILE SOMEŞANUL

Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu - Părintele nostru


TEODOR BACONSCHI

Părintele Anania


ANDREI MARGA

Întâlnirea cu Bartolomeu Anania


MIRCEA POPA

Bartolomeu Anania - un om pentru eternitate


DAN C. MIHĂILESCU

O cruce la răscruce


DAN CIACHIR

Părintele Anania


THEODOR DAMIAN

Bartolomeu Anania: Perioada americană


RĂZVAN IONESCU

Bărbatul, ochii şi mâinile


RADU PREDA

Mitropolitul Bartolomeu sau preţul libertăţii


THEOLOGICA


VASILE MIHOC

Sfânta Scriptură în Versiunea Bartolomeu Anania


IOAN I. ICĂ JR.

O teologie românească a icoanei


VASILE GORDON

Mitropolitul Bartolomeu - schiţă de portret omiletic


STELIAN TOFANĂ

Bartolomeu Valeriu Anania - O pagină de istorie şi teologie scrisă, la Cluj -


ESEU


DOINA CURTICĂPEANU

Persistenţa clipelor


IRINA PETRAŞ

Valeriu Anania, scriitorul. Schiţă de portret


MIRCEA MUTHU

Filologul


AUREL SASU

O confruntare în câmp deschis


OVIDIU MOCEANU

Poezia liturgică a existenţei


DIANA CÂMPAN

Dincolo de Memorii, memorialistul


LUCIAN VASILE BÂGIU

De dincolo de ape. Pagini de jurnal şi alte texte (2000)


MARIA-ELENA GANCIU

Bartolomeu Anania şi „aventura" monahală


NICOLETA PĂLIMARU

Valeriu Anania. Literatura şi imaginarul detenţiei


RECENZII


DOINA CURTICĂPEANU

SARA IERCOŞAN, Din secolul marilor clasici, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, 243 p.


ELENA CHIRCEV

PR. PETRU STANCIU, Cultura muzicală de tradiţie bizantină în centrul Transilvaniei, sec. XVIII-XIX, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010, 301 p.ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....