Nr. 12/ anul IV/ martie 2011 Link-uri
Cautare


IN MEMORIAM


PREAFERICITUL PĂRINTE PATRIARH DANIEL

Lumina vieţii omului - moştenire netrecătoareIRINEU BISTRI?EANUL

„Ilustrul arhipăstor a fost chemat acasă la Dumnezeu" 

Biografia Mitropolitului Bartolomeu. Cronologie 

Testamentul Mitropolitului BartolomeuBOGDAN IVANOV

Plecarea spre Împărăţia Cerurilor a Părintelui nostru, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu
THEOLOGICA


IONU?-ALEXANDRU TUDORIE

Daniel Ernst Jablonski sau despre o posibilă unitate eclezială între anglicani şi luterani (1697-1718)DANIEL LEMENI

Autoritate Ascetică Versus Autoritate Ierarhică în Antichitatea Creştină TârzieDUMITRU HORIA IONESCU

La început...
ESEU


AUREL SASU

Religie şi politicăELENA DULGHERU

Lirica lui Alexandru Mironescu: o alegorie a aventurii umane între creaţie şi creatorC?T?LIN-CONSTANTIN P?R?U?EANU

Thomas Hobbes (1588-1679) (de la legea morală la legea seculară)ALEXANDRU RACU

De la revoluţie politică la restauraţie eshatologică: Revoluţia Franceză şi teologia politică a lui Joseph de MaistreANDREEA NORA POP

Coordonatele zămislirii credinţei în Sfântul Martir Manuel cel Bun de Miguel de Unamuno
RECENZII


RADU CARP

PANTELIS KALAITZIDIS, Ortodoxie şi modernitate. O introducere, traducere din neogreacă de Florin-Cătălin Ghiţ, prefaţă de Radu Preda, colecţia Universitas, seria Theologia Socialis 9, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2010, 259 p.ION ALEXANDRU MIZGAN

MENUŢ MAXIMINIAN, Rădăcini Împrumutate, Editura Karuna, Bistriţa 2009, 294 p.SILVIU POP

ARHIMANDRIT VENIAMIN MICLE, Octoihul ieromonahului Macarie 1510-2010, Editura Sfânta Mânăstire Bistriţa-Eparhia Râmnicului, 2010, 120 p.MARIA FLORINA CIH?REAN

SFÂNTUL NECTARIE DE EGHINA, Despre îngrijirea sufletului, traducere din limba neogreacă de Paraschiva Grigoriu, Ed. Sophia, Bucureşti, 2009, 141 p.
ARGUMENT

mai mult....