Nr. 7/ anul IV/ octombrie 2010 Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


IOANNIS ZIZIOULAS

Asimilarea şi răspândirea culturii prin intermediul Ortodoxiei


MIRCEA BIDIAN

Sfântul Teodor Studitul - „ultimul catolic al Bizanţului"?


CRISTIAN BOLOŞ

Sfântul Atanasie al Alexandriei: Despre libertate din exil


SERAFIM IOAN CRUCIANU

Activitatea misionară şi ecumenică a comunităţii monahale de la Bose


CRONICA


CONSTANTIN CUBLEŞAN

Romanul vieţii unui sfânt (Constantin Virgil Gheorghiu)


MARIA RAMONA RUSU

O copilărie teandrică


MARIA SÂRBU

Iniţierea în fericire în romanul Cărarea pierdută de Alain-Fournier


ESEU


ION POPESCU-BRĂDICENI

Descrierea şi interpretarea iconologică şi ostensiologică a picturii lui Dobromir din Târgovişte de la Mănăstirea Tismana


LAURENŢIU MĂNĂSTIREANU

Despre ortodoxie, naţionalism şi schisma bulgară


INTERVIU


FELICIA DUMAS

Un dialog despre Ortodoxie în Europa cu prof. Hacik Rafi Gazer
Interviu realizat de Paul Siladi


RECENZII


ION CÂRJA

VALERIU LEU, COSTA ROŞU, Cronici bisericeşti manuscrise din Banat secolele XIX-XX. Din istoria monografismului bănăţean, Editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenianin, 2009, 251 p.


PAUL SILADI

AVRIL PYMAN, Pavel Florensky: A Quiet Genius. The Tragic and Extraordinary Life of Russia`s Unknown Da Vinci, Continuum, New York/London, 2010, 304 p.


ANA-MARIA SUCIU

BORIS GROYS, Post-scriptumul comunist, col. Panopticon, Idea, Cluj, 2009


PAUL SILADI

IOAN BIZĂU, Liturghie şi teologie, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009, 331 p.ARGUMENT

mai mult....