Nr. 7/ anul IV/ octombrie 2010 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


IOANNIS ZIZIOULAS

Asimilarea şi răspândirea culturii prin intermediul OrtodoxieiMIRCEA BIDIAN

Sfântul Teodor Studitul - „ultimul catolic al Bizanţului"?CRISTIAN BOLO?

Sfântul Atanasie al Alexandriei: Despre libertate din exilSERAFIM IOAN CRUCIANU

Activitatea misionară şi ecumenică a comunităţii monahale de la Bose
CRONICA


CONSTANTIN CUBLE?AN

Romanul vieţii unui sfânt (Constantin Virgil Gheorghiu)MARIA RAMONA RUSU

O copilărie teandricăMARIA S?RBU

Iniţierea în fericire în romanul Cărarea pierdută de Alain-Fournier
ESEU


ION POPESCU-BR?DICENI

Descrierea şi interpretarea iconologică şi ostensiologică a picturii lui Dobromir din Târgovişte de la Mănăstirea TismanaLAUREN?IU M?N?STIREANU

Despre ortodoxie, naţionalism şi schisma bulgară
INTERVIU


FELICIA DUMAS

Un dialog despre Ortodoxie în Europa cu prof. Hacik Rafi Gazer
Interviu realizat de Paul Siladi
RECENZII


ION CÂRJA

VALERIU LEU, COSTA ROŞU, Cronici bisericeşti manuscrise din Banat secolele XIX-XX. Din istoria monografismului bănăţean, Editura Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenianin, 2009, 251 p.PAUL SILADI

AVRIL PYMAN, Pavel Florensky: A Quiet Genius. The Tragic and Extraordinary Life of Russia`s Unknown Da Vinci, Continuum, New York/London, 2010, 304 p.ANA-MARIA SUCIU

BORIS GROYS, Post-scriptumul comunist, col. Panopticon, Idea, Cluj, 2009PAUL SILADI

IOAN BIZĂU, Liturghie şi teologie, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009, 331 p.
ARGUMENT

mai mult....