Nr. 8/ anul VII/ august 2013 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


SORIN COSMA

 

Autenticitatea naturii umane din perspectiva misiunii spirituale a Bisericii    

 


(p. )



ALEXANDRU STANA

Căsătoria clericilor în Biserica nestoriană. Reforma lui Barsauma şi dezvoltarea ei    


(p. )



CĂTĂLIN VARGA

Sfântul Grigorie Teologul - un poet la curţile Cuvântului. Fragmente dintr-o poezie a Spiritualităţii Ortodoxe    


(p. )




ESEU


MIRCEA GELU BUTA
, ADRIAN ONOFREIU

Sf. Pahomie de la Gledin în contextul emigrărilor româneşti de pe Valea Şieului la sfârşitul sec. al XVII-lea    


(p. )



ROXANA CRISTIAN

Schimbarea la Faţă    


(p. )



VALENTIN CIOVEIE

Peregrinările unor răsăriteni prin Paris. Prolegomene turistice pentru o teologie creştină a religiilor    


(p. )



CAMELIA SURUIANU

Mioriţa - operă încadrabilă unei literaturi mistice    


(p. )



NICOLAE COSMIN GRECU

Smerenia şi credinţa, expresii ale libertăţii în gândirea lui Petre Ţuţea    


(p. )




RECENZII


SORIN COSMA

Preot Dr. PAVEL VESA, Învăţământul Teologic de la Arad (1822-1948), Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2013, 531 pag. + 48 fotografii    


(p. )



LIVIU VIDICAN-MANCI

MIHAI VALENTIN VLADIMIRESCU, Viaţa de zi cu zi în vremea lui Iisus, Ed. Polirom, Iaşi, 2013, 272 pag.    


(p. )




ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....