Nr. 3/ anul IV/ iunie 2010 ("Icoana în spiritualitatea românească [II]") Link-uri
Cautare


ICOANA


ANCA VASILIU

Celebrări bizantine târzii ale omului şi imaginiiANA DOBJANSCHI

Stilul brâncovenesc în pictura de icoane. Premize şi cristalizareMIHAELA PALADE

Întoarcerea fiului risipitor sau despre regăsirea tradiţiei în arta sacră românească

 FELICIA DUMAS

Forme de lexicalizare a unor termeni referitori la icoană în terminologia ortodoxă din francezăVASILE MANEA

Despre asemănarea icoanei cu prototipulCOSMINA-MARIA BERINDEI

Judecata de Apoi în icoanele din spaţiul cultural românescALIN TRIFA

Biserica Mănăstirii Gračanica
INTERVIU


„Trebuie ca toţi iconografii să fie, de asemenea, teologi"
Interviu realizat cu părintele Nicolai Ozolin, de către Vasile Manea şi George Crăsnean
RECENZII


ION CÂRJA

ADRIANO ROCCUCCI (coord.), Chiese e culture nell`Est europeo. Prospettive di dialogo, Paoline Editoriale
Libri, Milano, 2007, 419 p.PAUL SILADI

GIOVANNI SARTORI, Homo videns, imbecilizarea prin televiziune sau post-gândirea, traducere din italiană de Mihai Elin, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006
ARGUMENT

mai mult....