Nr. 3/ anul IV/ iunie 2010 ("Icoana în spiritualitatea românească [II]") Link-uri
Cautare

ICOANA


ANCA VASILIU

Celebrări bizantine târzii ale omului şi imaginii


ANA DOBJANSCHI

Stilul brâncovenesc în pictura de icoane. Premize şi cristalizare


MIHAELA PALADE

Întoarcerea fiului risipitor sau despre regăsirea tradiţiei în arta sacră românească

 


FELICIA DUMAS

Forme de lexicalizare a unor termeni referitori la icoană în terminologia ortodoxă din franceză


VASILE MANEA

Despre asemănarea icoanei cu prototipul


COSMINA-MARIA BERINDEI

Judecata de Apoi în icoanele din spaţiul cultural românesc


ALIN TRIFA

Biserica Mănăstirii Gračanica


INTERVIU

„Trebuie ca toţi iconografii să fie, de asemenea, teologi"
Interviu realizat cu părintele Nicolai Ozolin, de către Vasile Manea şi George Crăsnean


RECENZII


ION CÂRJA

ADRIANO ROCCUCCI (coord.), Chiese e culture nell`Est europeo. Prospettive di dialogo, Paoline Editoriale
Libri, Milano, 2007, 419 p.


PAUL SILADI

GIOVANNI SARTORI, Homo videns, imbecilizarea prin televiziune sau post-gândirea, traducere din italiană de Mihai Elin, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006ARGUMENT

mai mult....