Nr. 2/ anul IV/ mai 2010 ("Icoana în spiritualitatea românească [I]") Link-uri
Cautare


ICOANA


IOAN BIZ?U

Patru exerciţii de iconologie

 SORIN DUMITRESCU

IMITATIO CLAUDEL. Definiţia iconologică a Săptămânii Mari

 MARIUS PORUMB

Icoana românească din Transilvania. Imagine sacră şi document de istorie naţională

 DOINA CURTIC?PEANU

Din literatura cronografelor. Despre icoane

 MARINA SABADOS

Sfinţii Ilie Tesviteanul şi Maria Egipteanca în vechi icoane moldoveneşti

 ECATERINA CINCHEZA-BUCULEI

Iconografie şi ctitori. Transilvania (secolele XIV-XV)

 GABRIEL HEREA

Potenţialul duhovnicesc al icoanei creştine

 TEODORA RO?CA

Icoana pe sticlă din Transilvania, între Orient şi Occident

 
RECENZII


ION CÂRJA

CESARE ALZATI, Il Lezionario della Chiesa Ambrosiana. La tradizione liturgica e il rinovato "ordolectionum", prezentare de Manlio Sodi, Libreria Editrice Vaticana-Centro Ambrosiano, Città del Vaticano-Milano, 2009, 501 p.

 MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

KARL CHRISTIAN FELMY, Das Buch der Christus-Ikonen, Ed. Herder, Freiburg-Basel-Wien, 2004, 192 pg.

 
ARGUMENT

mai mult....