Nr. 12/ anul III/ martie 2010 Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


IOANNIS ZIZIOULAS

Ortodoxia şi cultura contemporană


MIRCEA BIDIAN

Primele două exiluri ale Sfântului Teodor Studitul (759-826)


CRONICA


DOINA CURTICĂPEANU

Cuvinte pe „tăbliţele inimii"


FLORIN CARAGIU

„Casa Teslarului", între Anxietate şi Izbăvire: „Indisolubila Dedublare" a Eului


ESEU


LIDIA STĂNILOAE

Aşa ne-a lăsat Dumnezeu


ELENA CHIRCEV

Ieromonahul Macarie în bibliografia românească


DAN CIACHIR

După 20 de ani (II)


COSTION NICOLESCU

Prieteniile livreşti ale lui Tarkovski


ELENA DULGHERU

Comunicarea mesajului soteriologic în povestirea hagiografică


RECENZII


ION ALEXANDRU MIZGAN

SORIN ŞIPOŞ, Silviu Dragomir - Istoric, Editura Universităţii din Oradea - Editura Cartdidact, Oradea - Chişinău, 2008, 547 p.


CIPRIAN VIDICAN

PR. PETRU-IOAN ILEA, Meditaţii la Evangheliile de peste săptămână, 3 vol., Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, 2008, 2009


MIRCEA POPA

TRAIANUS, Când s-au fost spus Îngerii, Chişinău, Epigraph, 2009, 96 p.ARGUMENT

mai mult....