Nr. 10/ anul III/ ianuarie 2010 ("Nichifor Crainic - 120 de ani de la naştere") Link-uri
Cautare


RESTITUIRI


NICHIFOR CRAINIC

Curs de Mistică germană. Meister Eckhart şi şcoala sa (1936-1937). Prelegerea I - inauguralăDUMITRU ST?NILOAE

Opera teologică a lui Nichifor Crainic

 
THEOLOGICA


IOAN C. TEȘU

Etic şi estetic la Nichifor Crainic

 VASILE GORDON

Nichifor Crainic - nume de cinste pentru o „Antologie românească a pedagogilor laici ortodocşi"

 J?RGEN HENKEL

Nichifor Crainic şi Teologia mistică

 TEOFAN POPESCU

Modul teandric în gândirea lui Nichifor Crainic

 
ESEU


DOINA CURTIC?PEANU

Nostalgia Paradisului

 MIRCEA POPA

Nichifor Crainic şi ortodoxia în ofensivă

 LAURA B?DESCU

Observaţii asupra autocenzurii în totalitarism. Cazul Nichifor Crainic

 CONSTANTIN JINGA

Consideraţii despre tema „poetului" şi a „scriiturii" în creaţia lirică a lui Nichifor Crainic

 R?ZVAN CODRESCU

Nichifor Crainic - schiţă de portret

 IOAN PETRA?

Despre actul creator la Nichifor Crainic

 
RECENZII


FLORIN-C?T?LIN GHI?

NICHIFOR CRAINIC, DUMITRU STĂNILOAE, RĂZVAN CODRESCU, RADU PREDA, „Fiecare în rândul cetei sale". Pentru o teologie a neamului, Ediţie îngrijită, introducere şi note de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2003, 285 p.FILIP ALBU

Teologie şi Viaţă - relevanţa teologiei ortodoxe în lumea contemporană, Convorbiri între Pr. Prof.

Acad. Dr. Dumitru Popescu şi D-l. Conf. Dr. Cristinel Ioja, Editura „Cartea Ortodoxă", Alexandria, 2009, 198 p.

 ION ALEXANDRU MIZGAN

PAŞCU BALACI, Fluierul de oţel. Dramă istorică, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 164 pag.

 

 
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....