Nr. 7/ anul VI/ octombrie 2012 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


TEODOROS ZISIS

Patimi şi virtuţi în învăţătura Sfântului Ioan Damaschin


(p. )ADRIAN MARINESCU

Ortodoxie şi ortopraxie. Reflecţii privind importanţa, autoritatea şi actualitatea Părinţilor pentru omul contemporan (II)


(p. )
ESEU


COSTION NICOLESCU

Iubirea de Patrie la Andrei Tarkovski


(p. )ALEXANDRU SURDU

Panegiricul în scrierile mitropolitului Nicolae Colan


(p. )
RECENZII


OCTAVIAN GORDON

OCTAVIAN GORDON, ALEXANDRU MIHĂILĂ [& IONUŢ TUDORIE] (eds.), Via lui Nabot / Naboth`s Vineyard. Studia theologica recentiora, Presa Universitară Clujeană, 2012, 394 p.


(p. )IULIA RĂDAC

DR. CHARALAMBOS M. BOUSIAS, Elder Anthimos of Saint Anne`s, Orthodox Logos Publishing, The Netherlands, 2011, 271 p.


(p. )
ARGUMENT

mai mult....