Nr. 7/ anul III/ octombrie 2009 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


NIKOLAI OZOLIN

Înnoirea contemporană a iconografiei ortodoxe şi începuturile şcolii din ParisDAMASCHIN GRIGORIATIS

Sensul unităţii şi al unificării Bisericii lui HristosBOGDAN IVANOV

Noţiuni ce definesc Europa confesională a secolului al XVI-lea
ESEU


?LIANE POIROT

Dreptul Enoh, Sfântul profet Ilie şi Sfântul Ioan Teologul în opera mitropolitului Anastasie CrimcaPETRE ?. N?STUREL

Înrudiri spirituale ale mitropolitului Anastasie Crimca al MoldoveiCOSTION NICOLESCU

Prieteniile în filmele lui Andrei TarkovskiRADU PREDA

Condamnarea comunismului. Dilema etică a EuropeiNICOLAE TURCAN

Apologeţii şi filosofiaMARIA-ELENA GANCIU

Erosul mistic în poezia lui Vasile Voiculescu
RECENZII


CĂTĂLIN PĂLIMARU

GEORGES FLOROVSKY, Sensul ascezei creştine - curs de Patrologie -, trad. Vasile Manea, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009, 161 p.FLORIN-C?T?LIN GHI?

ARHIMANDRITUL SOFRONIE, Nevoinţa Cunoaşterii lui Dumnezeu: Scrisori de la Athos (către D. Balfour), traducere din limba rusă de Ierom. Rafail (Noica), Tipărită cu binecuvântarea Înalt Preasfi nţitului Andrei, Arhiepiscop al Alba-Iuliei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, 405 p.
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....