Nr. 7/ anul III/ octombrie 2009 Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


NIKOLAI OZOLIN

Înnoirea contemporană a iconografiei ortodoxe şi începuturile şcolii din Paris


DAMASCHIN GRIGORIATIS

Sensul unităţii şi al unificării Bisericii lui Hristos


BOGDAN IVANOV

Noţiuni ce definesc Europa confesională a secolului al XVI-lea


ESEU


ÉLIANE POIROT

Dreptul Enoh, Sfântul profet Ilie şi Sfântul Ioan Teologul în opera mitropolitului Anastasie Crimca


PETRE Ş. NĂSTUREL

Înrudiri spirituale ale mitropolitului Anastasie Crimca al Moldovei


COSTION NICOLESCU

Prieteniile în filmele lui Andrei Tarkovski


RADU PREDA

Condamnarea comunismului. Dilema etică a Europei


NICOLAE TURCAN

Apologeţii şi filosofia


MARIA-ELENA GANCIU

Erosul mistic în poezia lui Vasile Voiculescu


RECENZII


CĂTĂLIN PĂLIMARU

GEORGES FLOROVSKY, Sensul ascezei creştine - curs de Patrologie -, trad. Vasile Manea, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009, 161 p.


FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ

ARHIMANDRITUL SOFRONIE, Nevoinţa Cunoaşterii lui Dumnezeu: Scrisori de la Athos (către D. Balfour), traducere din limba rusă de Ierom. Rafail (Noica), Tipărită cu binecuvântarea Înalt Preasfi nţitului Andrei, Arhiepiscop al Alba-Iuliei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, 405 p.ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....