Nr. 6/ anul III/ septembrie 2009 Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


TEODOROS ZISIS

Învăţătura socială a Sfântului Grigorie Palama


VASILE VLAD

Nihilismul postmodern şi apofatismul creştin - o încercare de dialog


TEOFAN MADA

Fericitul Augustin şi Pelagianismul


FLORIN BENGEAN

Acte caritabile ale preoţimii ortodoxe transilvănene în a doua jumătate a secoluluial XIX-lea şi primii ani ai secolului XX


ESEU


MIRCEA POPA

Teodor Baconsky - sau virtuţile eseistului


TOMA GRIGORIE

Marile întâmplări ale omului


LUCIAN VASILE BÂGIU

Alegoricul Străinilor din Kipukua


ALEXANDRU RACU

Tranziţia de la Commonwealth-ul Bizantin la identitatea naţională modernă a ortodocşilor din Balcani


OPINII


DAN CIACHIR

Oportunism şi tembelism lingvistic


CRONICA


AURELIA BĂLAN-MIHAILOVICI

Expoziţia „Le Mont Athos et l`Empire byzantin", Paris, 10 aprilie - 5 iulie 2009


ELENA CHIRCEV

Muzică şi muzicieni la Zilele artei bizantine


RECENZII


NICOLETA PĂLIMARU

VALERIU ANANIA, Amintirile peregrinului apter: nuvele şi povestiri, pref. de Mircea Muthu; cronologie Ştefan Iloaie, Editura Polirom, Iaşi, 2009


CRISTIAN SONEA

MAGDA STAVINSCHI (editor), Perspective româneşti asupra ştiinţei şi teologiei, Curtea Veche Publishing,
Bucureşti, 2006ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....