Nr. 5/ anul III/ august 2009 Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


GRIGORIOS PAPATHOMAS

În vremea Post-Eclesialităţii. Naşterea modernităţii post-eclesiologice


RADU PREDA

Parteneriatul social dintre stat şi cultele religioase. Marginalii la un proiect actual de lege


CĂTĂLIN-CONSTANTIN PĂRĂUŞEANU

Legea naturală în lumina moralei creştin-ortodoxe


ESEU


OVIDIU MOCEANU

Teopoetica unor simboluri creştine în poezia lui Lucian Blaga


COSTION NICOLESCU

Andrei Tarkovski în oglinda creştinismului: Prietenia


GABRIEL MEMELIS

Spaţiul-timp al sacrului: o abordare morfologică şi estetică din perspectivă transdisciplinară


INTERVIU

Muzica bizantină
Interviu realizat de Vasile Tomoioagă cu profesorul şi protopsaltul Vasilios Nonis din Atena


RECENZII


GABRIELA PLATON

GHEORGHE F. ANGHELESCU, VALERIU STOICA, ADRIAN CLAUDIU BOURCEANU, Corpus legislativ privind
viaţa religioasă din România (1989-2006) cu adaosuri normative lămuritoare anterioare (1866-1989)
, Vasiliana 98, Iaşi, 2008


MIRCEA ABRUDAN

ENZO BIANCHI, Introducere în lectura duhovnicească a Scripturii, Cuvânt şi rugăciune (cu traducerea integrală a scrierilor lui Guigo II Cartusianul), traducere Maria-Cornelia Ică jr., ed. Deisis, Sibiu, 2009ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....