Nr. 4/ anul III/ iulie 2009 ("N. Steinhardt - monahul de la Rohia") Link-uri
Cautare


ESEU


BARTOLOMEU ANANIA

Părintele N. Steinhardt - un om care a murit fericitIOAN CHIRILĂ

Dia/crisis - re-gândirea credinţei sau între formal, instituţional şi viitatea credinţeiVIRGIL CIOMO?

Sfinţi prin puşcării, securişti prin mânăstiri. Cazul Nicu SteinhardtIULIAN BOLDEA

N. Steinhardt - drumul spre adevărGEORGE ARDELEANU

Sensul suferinţei la N. Steinhardt şi la Simone WeilION POPESCU-BR?DICENI

N. Steinhardt: Jurnalul fericirii ca paradigmă transscripturalăIOAN PINTEA

O însoţire luminoasă?TEFAN ILOAIE

Convertire şi mărturisire creştină în gândirea părintelui Nicolae DelarohiaMACARIE MOTOGNA

Virtutea curajului la N. SteinhardtVASILE MANEA

Amintiri despre Părintele SteinhardtIRINA CIOBOTARU

Nae Ionescu şi Nicolae Steinhardt - problema descendenţei spiritualeIRINA CIOBOTARU

Nicolae Steinhardt - un model de zidire a identităţiiADRIAN MURE?AN

Dăruind vei dobândi sau despre imposibilul care ne priveşte
INTERVIU


FELICIA DUMAS

„Părintele Nicolae a avut destinul sfinţilor"
Interviu realizat de Călin Cira cu Părintele Serafim Man
RECENZII


IOAN CHIRILĂ

GEORGE ARDELEANU, N. Steinhardt şi paradoxurile libertăţii, O perspectivă monografică, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009, 532 p.FLORIN-C?T?LIN GHI?

N. STEINHARDT (MONAHUL NICOLAE DELAROHIA), Dăruind vei dobândi: Cuvinte de credinţă, ediţie îngrijită, note, studiu introductiv şi referinţe critice de Ştefan Iloaie; repere biobibliografice de Virgil Bulat; indici de Macarie Motogna, Mănăstirea Rohia - Polirom, Iaşi, 2008, 592 p.ION ALEXANDRU MIZGAN

Protos. Dr. MACARIE MOTOGNA, Monahismul Ortodox din Maramureş şi Transilvania Septentrională până la începutul secolului al XIX-lea, Editura Mănăstirii Rohia, Rohia, 2008, 408 p.IONU? CHIRCALAN

GHEORGHE F. ANGHELESCU şi CRISTIAN UNTEA, Părintele Dumitru Stăniloae, un urmaş vrednic al patristicii clasice (bio-bibliografie), Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, 160 p.
ARGUMENT

mai mult....