Nr. 3/ anul III/ iunie 2009 ("Gala Galation - 130 de ani de la naştere") Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


BARTOLOMEU ANANIA

Puterea cuvântului


DUMITRU ABRUDAN

Gala Galaction - iniţiative şi strădanii pentru un text scripturistic cât mai fidel surselor originale


IOAN CHIRILĂ

Gala Galaction - un chip patriarhal în literatura românească


ESEU


TEODOR VÂRGOLICI

Alături de Gala Galaction


DOINA CURTICĂPEANU

Din estuarul prozei lui Gala Galaction


CORNEL UNGUREANU

Gala Galaction, în marea trecere


CORNEL ROBU

Apostazia inversă a părintelui Galaction


AUREL BUZINCU

Roxana - la o reluare posibilă a lecturii


DAN CIACHIR

Un scriitor adevărat


DIANA CÂMPAN

Gala Galaction - misiuni şi confesiuni


DANIELA PETROŞEL

De la noi, la Cladova. De la iubire sau credinţă, la iubirea de credinţă


NICOLETA PĂLIMARU

Gala Galaction în memorialistica lui Valeriu Anania


ADRIAN MUREŞAN

Groşan, Agârbiceanu, Galaction: preotul şi ispita


DOCUMENT


AUREL SASU

Refugiul în Iisus Hristos ~ glose la o corespondenţă Gala Galaction - Mitropolitul Nicolae Bălan ~


RECENZII


CĂTĂLIN PĂLIMARU

GALA GALACTION, Învăţătură veche la vremuri noi, Societatea Română de Radiodifuziune, Bucureşti, 2005, 190 p.


CIPRIAN VIDICAN

GALA GALACTION, Jurnal 1947-1952, pagini inedite cenzurate, ediţie îngrijită de Teodor Vârgolici, Ed. Vestala, Bucureşti, 2006, 270 p.ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....