Nr. 3/ anul III/ iunie 2009 ("Gala Galation - 130 de ani de la naştere") Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


BARTOLOMEU ANANIA

Puterea cuvântuluiDUMITRU ABRUDAN

Gala Galaction - iniţiative şi strădanii pentru un text scripturistic cât mai fidel surselor originaleIOAN CHIRILĂ

Gala Galaction - un chip patriarhal în literatura românească
ESEU


TEODOR V?RGOLICI

Alături de Gala GalactionDOINA CURTIC?PEANU

Din estuarul prozei lui Gala GalactionCORNEL UNGUREANU

Gala Galaction, în marea trecereCORNEL ROBU

Apostazia inversă a părintelui GalactionAUREL BUZINCU

Roxana - la o reluare posibilă a lecturiiDAN CIACHIR

Un scriitor adevăratDIANA CÂMPAN

Gala Galaction - misiuni şi confesiuniDANIELA PETRO?EL

De la noi, la Cladova. De la iubire sau credinţă, la iubirea de credinţăNICOLETA P?LIMARU

Gala Galaction în memorialistica lui Valeriu AnaniaADRIAN MURE?AN

Groşan, Agârbiceanu, Galaction: preotul şi ispita
DOCUMENT


AUREL SASU

Refugiul în Iisus Hristos ~ glose la o corespondenţă Gala Galaction - Mitropolitul Nicolae Bălan ~
RECENZII


CĂTĂLIN PĂLIMARU

GALA GALACTION, Învăţătură veche la vremuri noi, Societatea Română de Radiodifuziune, Bucureşti, 2005, 190 p.CIPRIAN VIDICAN

GALA GALACTION, Jurnal 1947-1952, pagini inedite cenzurate, ediţie îngrijită de Teodor Vârgolici, Ed. Vestala, Bucureşti, 2006, 270 p.
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....