Nr. 12/ anul II/ martie 2009 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


GRIGORIOS PAPATHOMAS

Biserica Ortodoxă şi secularizareaADRIAN LEMENI

Relaţia dintre cunoaşterea teologică şi cea ştiinţifică ilustrată din perspectiva teologiei protestante contemporaneOVIDIU B?RSAN

Sfânta Scriptură şi Liturghia: o dăruire plenară a Cuvântului sau asanarea Lui?
CRONICA


MIRCEA POPA

Din suferinţele unui ierarh român în perioada comunistăDIANA CÂMPAN

Şah la moarte sau despre tinereţea-fără-bătrâneţeMIRCEA PLATON

România lui Ion VarlamGEORGE ENACHE

Un controversat manual. Observaţii privind maniera de prezentare a realităţilor religioase din România comunistă
ESEU


DANIELE HERVIEU-L?GER

Renaşterea identităţilor religioase în EuropaGABRIEL MEMELIS
, ADRIAN IOSIF, DAN R?ILEANU

O perspectivă transdisciplinară asupra conceptului de realitate
RECENZII


PAVEL CHIRIL?

MIHAI VALICĂ, Eine heutige Philantropiewissenschaft und Diakonietheologie, Editura Christiana, Bucureşti, 2009CRISTIAN SONEA

VALER BEL, Teologie şi Biserică, Presa Universitară Clujeană, 2008, 430 p.CIPRIAN VIDICAN

PR. PROF. DR. ISIDOR TODORAN, Simbolul credinţei, o sinteză dogmatică, volum îngrijit şi editat de Pr. Prof. Univ Dr. Ioan Ică sr şi Pr. Conf. Univ. Dr. Dorel Man, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, 137 p.
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....