Nr. 11/ anul II/ februarie 2009 ("Mitropolitul Andrei Şaguna") Link-uri
Cautare

ACTUALITATE


MIRCEA PĂCURARIU

Andrei Şaguna - Teologul


NICOLAE BOCŞAN
, GABRIEL-VIOREL GÂRDAN

Andrei Şaguna şi tipărirea Bibliei


OVIDIU MOCEANU

Andrei Şaguna faţa cu „mântuirea neamului şi spiritul veacului"


ANCA SÎRGHIE

Andrei Şaguna şi discipolul său Nicolae Cristea


MIHAI SĂSĂUJAN

Biserică greco-neunită sau Biserică greco-răsăriteană? Consideraţii istorice şi eclesiologice ale episcopului Andrei Şaguna la mijlocul secolului al XIX-lea


PAUL BRUSANOWSKI

Preocupările mitropolitului Andrei baron de Şaguna pentru înfiinţarea a noi episcopii sufragane (1867-1873)


PAVEL VESA

Andrei Şaguna şi Aradul. Legăturile cu arhimandritul Patrichie Popescu


CIPRIAN STREZA

Mitropolitul Andrei Şaguna şi sfinţenia slujirii neamului românesc


MIRCEA ABRUDAN

Imaginea lui Andrei Şaguna în istoriografie


RECENZII


ION CÂRJA

ANDREI ŞAGUNA, Corespondenţa, vol. I/1-568 p., I/2-308 p., II-609 p., Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005-2007


ION CÂRJA

JOHANN SCHNEIDER, Ecleziologia organică a mitropolitului Andrei Şaguna şi fundamentele ei biblice, canonice şi moderne, traducere în limba română de diac. Ioan Ică jr., Sibiu, Editura Deisis, 2008, 304 p.


CĂTĂLIN PĂLIMARU

In memoriam. Mitropolitul Andrei Şaguna 1873-2003, Editura Renaşterea, 2003, 403 p.ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....