Nr. 7/ anul II/ octombrie 2008 Link-uri
Cautare


PATRISTICA


TEOFAN AL NICEEI

Discurs [tratat] despre Preacurata şi Preasfânta Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea, care prin multe laudă în chip diferit măreţiile Ei negrăite şi cuvenite lui Dumnezeu şi arată şi că taina întrupării lui Dumnezeu Cuvântul este o convergenţă şi o conexiune [syndrome kai synapheia] între Dumnezeu şi întreaga creaţie, lucru care este binele ultim şi cauza fi nală a celor ce sunt (I)
Traducere din limba greacă de Arhid. Prof. dr. Ioan I. Ică jr.NICOLAE-?ERBAN TANA?OCA

Grigore din Moldova. Pedagogie creştinească
THEOLOGICA


DORU COSTACHE

Preliminarii la poemul biblic al facerii: aspecte de hermeneutică eclesială (II)
ESEU


GHEORGHE GLODEANU

Jurnalul unui pseudo-filozofRĂZVAN IONESCU

„Urma zborului ciocârliei deasupra dealului"MARIA-ELENA GANCIU

Vasile Voiculescu şi experienţa isihastă
INTERVIU


„Conştiinţa critică presupune libertatea gândirii"
Interviu realizat de Paul Siladi cu Ovidiu Hurduzeu
RECENZII


FLORIN-C?T?LIN GHI?

ANDRÉ SCRIMA, Ortodoxia şi încercarea comunismului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008, 471 p.CĂTĂLIN PĂLIMARU

OLIVIER CLEMENT, Ochiul de foc, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, 139 p.
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....