Nr. 4/ anul II/ iulie 2008 ("Muntele Athos") Link-uri
Cautare


ACTUALITATE


IOAN I. ICĂ JR.

Athos şi Athena. Pe marginea unei dispute teologicePETRE ?. N?STUREL

Oglindiri şi răsfrângeri athonite asupra monahismului românescTUDOR TEOTEOI

Arhetipuri bizantine şi motive spirituale în viaţa Sfântului Athanasie AthonitulGEORGIOS MARTZELOS

,,Farul Ortodoxiei". Sfântul Munte Athos şi semnificaţia sa pentru EuropaFLORIN MARINESCU

Românii şi Muntele Athos. Cercetări în arhivele athoniteMIHAELA PALADE

Structura trinitară a spaţiului liturgic athonitPANAGIOTIS K. HRISTOU

Arta Muntelui Athos. Şcoala cretanăPETRONEL ZAHARIUC

O călătorie la Muntele Athos în căutarea „urmelor" româneştiIOAN MOLDOVEANU

Aspecte ale relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos după cercetări mai noiMARKOS KAMBANIS

Expoziţie recentă în Grecia: „Sfântul Munte în arta greacă"VLAD MISCHEVCA

Ştefan cel Mare - ctitor al Mănăstirii Zografu MIHAELA-DENISIA LIU?NEA

Pagini de de istorie românească în documente de la Sf. Munte Athos. Mănăstiri din Galaţi în izvoare athonite 
INTERVIU


FELICIA DUMAS

 

Manuscrise muzicale româneşti în bibliotecile athonite
interviu realizat de Elena Chircev cu arhid. prof. dr. Sebastian Barbu-Bucur
RECENZII


CĂTĂLIN PĂLIMARU

Românii şi Muntele Athos, culegere de studii şi articole, alcătuită de Prof. Gheorghe Vasilescu şi Ignatie Monahul, Ed. Lucman, Bucureşti, 2007, vol. I, 807 p., vol. II, 723 p.CIPRIAN VIDICAN

JEAN BIÈS, Athos, muntele transfigurat, ed. Deisis, Sibiu, 2006, traducere Maria Cornelia Ică jr, postfaţă Maria-Cornelia şi Ioan I. Ică jr, 271 p.
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....