Nr. 3/ anul II/ iunie 2008 Link-uri
Cautare


PATRISTICA


NICOLAE-?ERBAN TANA?OCA

Sfaturile diaconului Agapet pentru împăratul Justinian
THEOLOGICA


ADRIAN LEMENI

Cosmologia contemporană - interfaţă în dialogul dintre teologie şi ştiinţăNICOLAE LEASEVICI

Perspectiva salvării şi desăvârşirii omului în Hristos, în viziunea Părintelui
Dumitru StăniloaePAUL BRUSANOWSKI

Episcopiile sufragane ale Bisericii Ortodoxe din „teritoriile ungurene" până la 1848
ESEU


MIRCEA A. DIACONU

Cu Cioran, în marginea lui DumnezeuMIRCEA POPA

George Coşbuc - poetul tainelor şi al credinţeiELENA DULGHERU

Despre actualitatea nebuniei întru Hristos: OstrovulTradiţia şi transmiterea memoriei religioase în OrtodoxieIRINA CIOBOTARU

Jurnalul fericirii - expresie a destinului individual şi a destinului istoric
RECENZII


ION CÂRJA

MACIEJ BIELAWSKI, Monahismul bizantin, traducere din limba italiană Andrei Mărcuş, Galaxia Gutenberg, 2007, 131 pag.HOREA C?PU?AN

RAINER MARIA RILKE, Povestiri despre Bunul Dumnezeu, traducere Mircea Ivănescu, editura Humanitas, 2007CIPRIAN VIDICAN

Sfântul Maxim Mărturisitorul şi tovarăşii săi întru martiriu: papa Martin, Anastasie Monahul, Anastasie Apocrisiarul - „Vieţi" - actele procesului - documentele exilului, ed. Deisis, Sibiu, 2004, traducere şi prezentare diac. Ioan I. Ică jr, 228 pag.PAUL SILADI

Paradoxul creştin şi cartea tinereţii, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2008, volum coordonat de Pr. ILIE TRIF, 392 pag.
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....