Nr. 2/ anul II/ mai 2008 ("Religia şi Europa") Link-uri
Cautare


PATRISTICA


SF. IOAN GURĂ DE AUR
Omilia a XXII-a la statui
Introducere şi traducere din limba greacă veche şi note de Adrian Podaru
ACTUALITATE


R?ZVAN THEODORESCU

«Geometria variabilă» a Uniunii Europene şi argumentul religiosPAUL M. ZULEHNER

Dumnezeu, după comunismANDREI MARGA

Despre societatea postsecularăFLORE POP

«Religia ca memorie» după Danielle Hervieu-LégerPATRICIU VLAICU

Integrarea în Uniunea Europeană - o preocupare asumată deplin şi de Biserica Ortodoxă RomânăRADU PREDA

Creştinismul pe harta dinamică a Europei. O abordare social-teologicăR?ZVAN BUCUROIU

Europa şi Biserica. Uniune sau comuniune?NICOLAE TURCAN

Credinţa unui sceptic european
RECENZII


CĂTĂLIN PĂLIMARU

TEODOR BACONSKY, IOAN I. ICĂ JR, BOGDAN TĂTARU-CAZABAN, ELENA ŞTEFOI, ANCA MANOLESCU, RADU CARP, Pentru un creştinism al noii Europe, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007, 355 pag.FLORIN-C?T?LIN GHI?

GHISLAIN LAFONT, O istorie teologică a Bisericii. Itinerarul, formele şi modelele teologiei, colecţia Philosophia christiana, traducere Maria-Cornelia Ică jr., prezentare diac. Ioan Ică jr., Deisis, Sibiu, 2003, 492 p.ION CÂRJA

ANDREA PACINI (coord.), L’Ortodossia nella nuova Europa. Dinamiche storiche e prospettive, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2003, 404 p.
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....