Nr. 10/ anul III/ ianuarie 2010 ("Nichifor Crainic - 120 de ani de la naştere") Link-uri
Cautare


RESTITUIRI


NICHIFOR CRAINIC

Curs de Mistică germană. Meister Eckhart şi şcoala sa (1936-1937). Prelegerea I - inaugurală


(p. )



DUMITRU STĂNILOAE

Opera teologică a lui Nichifor Crainic

 


(p. )




THEOLOGICA


IOAN C. TEŞU

Etic şi estetic la Nichifor Crainic

 


(p. )



VASILE GORDON

Nichifor Crainic - nume de cinste pentru o „Antologie românească a pedagogilor laici ortodocşi"

 


(p. )



J?RGEN HENKEL

Nichifor Crainic şi Teologia mistică

 


(p. )



TEOFAN POPESCU

Modul teandric în gândirea lui Nichifor Crainic

 


(p. )




ESEU


DOINA CURTICĂPEANU

Nostalgia Paradisului

 


(p. )



MIRCEA POPA

Nichifor Crainic şi ortodoxia în ofensivă

 


(p. )



LAURA BĂDESCU

Observaţii asupra autocenzurii în totalitarism. Cazul Nichifor Crainic

 


(p. )



CONSTANTIN JINGA

Consideraţii despre tema „poetului" şi a „scriiturii" în creaţia lirică a lui Nichifor Crainic

 


(p. )



RĂZVAN CODRESCU

Nichifor Crainic - schiţă de portret

 


(p. )



IOAN PETRAŞ

Despre actul creator la Nichifor Crainic

 


(p. )




RECENZII


FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ

NICHIFOR CRAINIC, DUMITRU STĂNILOAE, RĂZVAN CODRESCU, RADU PREDA, „Fiecare în rândul cetei sale". Pentru o teologie a neamului, Ediţie îngrijită, introducere şi note de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2003, 285 p.


(p. )



FILIP ALBU

Teologie şi Viaţă - relevanţa teologiei ortodoxe în lumea contemporană, Convorbiri între Pr. Prof.

Acad. Dr. Dumitru Popescu şi D-l. Conf. Dr. Cristinel Ioja, Editura „Cartea Ortodoxă", Alexandria, 2009, 198 p.

 


(p. )



ION ALEXANDRU MIZGAN

PAŞCU BALACI, Fluierul de oţel. Dramă istorică, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 164 pag.

 

 


(p. )




ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....