Nr. 1/ anul II/ aprilie 2008 Link-uri
Cautare

PATRISTICA

SFÂNTUL NICOLAE CABASILA (1322/3-1391/1396)
La mântuitoarea Pătimire. Omilie
Traducere din limba greacă de Arhid. Prof. dr. Ioan I. Ică jr.


THEOLOGICA


IONEL UNGUREANU

Cuprinderea moralei ortodoxe


ESEU


CONSTANTIN CIOPRAGA

Mitropolitul Dosoftei. Întâiul poet român


COSTION NICOLESCU

Andrei Tarkovski în oglinda creştinismului [II]


PETRE GURAN

O teologie politică pentru sfârşitul imperiului bizantin (secolele XIII-XVI). La originea eclesiologiei moderne


FELICIA DUMAS

Cîteva dimensiuni pierdute ale unui pelerinaj contemporan: mersul la mănăstirea Sihăstria


VASILE CRISTEA
, MIRCEA TĂMAŞ

Virtuţile plantelor din Sfântul şi Marele Mir


INTERVIU

Aspecte contemporane ale iconografiei bizantine
Interviu cu Prof. George Kordis realizat de Florin-Cătălin Ghiţ


RECENZII


MIRCEA PLATON

BOGDAN CREŢU, Utopia negativă în literatura română, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2008, 280 pag.


ION CÂRJA

ROBERTO MOROZZO DELLA ROCCA, Le chiese ortodosse. Una storia contemporanea, Edizioni Studium, Roma, 1997, 215 p.


PETRU IOAN ILEA

IOAN DIN KRONŞTADT, Liturghia - cerul pe pământ. Cugetări mistice despre Biserică şi cultul divin ortodox, traducere Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 2002, 363 p.ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....