Nr. 1/ anul II/ aprilie 2008 Link-uri
Cautare


PATRISTICA


SFÂNTUL NICOLAE CABASILA (1322/3-1391/1396)
La mântuitoarea Pătimire. Omilie
Traducere din limba greacă de Arhid. Prof. dr. Ioan I. Ică jr.
THEOLOGICA


IONEL UNGUREANU

Cuprinderea moralei ortodoxe
ESEU


CONSTANTIN CIOPRAGA

Mitropolitul Dosoftei. Întâiul poet românCOSTION NICOLESCU

Andrei Tarkovski în oglinda creştinismului [II]PETRE GURAN

O teologie politică pentru sfârşitul imperiului bizantin (secolele XIII-XVI). La originea eclesiologiei moderneFELICIA DUMAS

Cîteva dimensiuni pierdute ale unui pelerinaj contemporan: mersul la mănăstirea SihăstriaVASILE CRISTEA
, MIRCEA T?MA?

Virtuţile plantelor din Sfântul şi Marele Mir
INTERVIU


Aspecte contemporane ale iconografiei bizantine
Interviu cu Prof. George Kordis realizat de Florin-Cătălin Ghiţ
RECENZII


MIRCEA PLATON

BOGDAN CREŢU, Utopia negativă în literatura română, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2008, 280 pag.ION CÂRJA

ROBERTO MOROZZO DELLA ROCCA, Le chiese ortodosse. Una storia contemporanea, Edizioni Studium, Roma, 1997, 215 p.PETRU IOAN ILEA

IOAN DIN KRONŞTADT, Liturghia - cerul pe pământ. Cugetări mistice despre Biserică şi cultul divin ortodox, traducere Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 2002, 363 p.
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....