Nr. 3/ anul I/ iunie 2007 Link-uri
Cautare


ARGUMENT


BARTOLOMEU ANANIA

Prolegomene la un dialog interior
ESEU


IOAN I. ICĂ JR.

Un supliment de Filocalie: 117 capitole inedite ale Cuviosului Ioan CarpathiulDOINA CURTIC?PEANU

Un „om de la Dunăre"MIRCEA PLATON

Muz(ic)a istorieiELENA CHIRCEV

Aspecte ale relaţiei artelor în ipostaza scrisă şi în cea cântată a muzicii bizantineVASILE CRISTEA

Gânduri pentru natură, pentru creaţieCONSTANTIN V. SKOUTERIS

Realitatea multiculturală europeană contemporană ca provocare ortodoxăNICOLAE TURCAN

Eonul dogmatic: o profeţie filosofică neîmplinităNORTHROP FRYE

Cuvinte cu putereADRIAN MURE?AN

„Mărturisirea Ortodoxă, Chicago 1959"
CRONICA


LIVIA DR?GOI

Marius Ghenescu - „Călător în Grecia" 

Din actualitatea panortodoxă
RECENZII


CONSTANTIN CUBLE?AN

Pr. Dr. Mircea Oros, Valoarea şi semnificaţia teologică a imnelor liturgice din Triod, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, 198 pag.COSMIN COSMU?A

Andrei Şaguna, Corespondenţa, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2005 (tom 1) şi 2007 (tom 2).STELIAN GOMBO?

George Enache, Ortodoxie şi putere politică în România contemporană (studii şi eseuri), Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 589 pagini.?TEFAN ILOAIE

Martiri pentru Hristos din România, în perioada regimului comunist, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007, 802 pag.
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....