Nr. 2/ anul I/ mai 2007 Link-uri
Cautare

ESEU


IOAN I. ICĂ JR.

Un opuscul inedit al Cuviosului Grigorie Sinaitul Despre ierarhii, monahism şi Liturghie


MIRCEA PLATON

Minciuni marxiste, tristeţi conservatoare şi viclenia istoriei


RAFAIL NOICA

Theologie şi monahism


PAUL BRUSANOWSKI

Ortodoxie şi societate românească. Reflecţii istorice şi istoriografice


SIMION AŞTILEAN

Provocările nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor


PATRICIU VLAICU

Biserica, realitate eshatologică şi prezenţă instituţională


AURELIA BĂLAN-MIHAILOVICI

Taborul şi semnificaţia transfigurării


DANIEL HANC

„Schimbarea la Faţă", icoană cardinală a Tradiţiei


FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ

Repere ideatice şi istorice ale întâlnirii dintre gândirea filosofică greacă şi Revelaţie


CRONICA


BOGDAN IVANOV

Primul sfânt bistriţean - Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin

 

Tomosul de canonizare

 

Sinaxar


CIPRIAN VIDICAN

Din actualitatea panortodoxă


RECENZII


CIPRIAN VIDICAN

John Meyendorff, Sfântul Grigorie Palamas şi mistica Ortodoxă, trad. Angela Pagu, cuvânt înainte Teodor Baconsky Editura Humanitas, Bucureşti 2007, 176 pag.


CĂTĂLIN PĂLIMARU

Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Editura Evanghelismos, Fundatia Tradiţia Românească, 2005, 432 pag.


PAUL SILADI

Virgiliu Gheorghe, Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor, Editura Prodomos, Fundaţia Tradiţia Românească, Bucureşti 2006, 287 pag.


ADRIAN MUREŞAN

N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Editura Mânăstirii Rohia, Rohia 2006, 401 pag.ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....