Nr. 2/ anul I/ mai 2007 Link-uri
Cautare


ESEU


IOAN I. ICĂ JR.

Un opuscul inedit al Cuviosului Grigorie Sinaitul Despre ierarhii, monahism şi LiturghieMIRCEA PLATON

Minciuni marxiste, tristeţi conservatoare şi viclenia istorieiRAFAIL NOICA

Theologie şi monahismPAUL BRUSANOWSKI

Ortodoxie şi societate românească. Reflecţii istorice şi istoriograficeSIMION A?TILEAN

Provocările nanoştiinţelor şi nanotehnologiilorPATRICIU VLAICU

Biserica, realitate eshatologică şi prezenţă instituţionalăAURELIA B?LAN-MIHAILOVICI

Taborul şi semnificaţia transfigurăriiDANIEL HANC

„Schimbarea la Faţă", icoană cardinală a TradiţieiFLORIN-C?T?LIN GHI?

Repere ideatice şi istorice ale întâlnirii dintre gândirea filosofică greacă şi Revelaţie
CRONICA


BOGDAN IVANOV

Primul sfânt bistriţean - Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin 

Tomosul de canonizare 

SinaxarCIPRIAN VIDICAN

Din actualitatea panortodoxă
RECENZII


CIPRIAN VIDICAN

John Meyendorff, Sfântul Grigorie Palamas şi mistica Ortodoxă, trad. Angela Pagu, cuvânt înainte Teodor Baconsky Editura Humanitas, Bucureşti 2007, 176 pag.CĂTĂLIN PĂLIMARU

Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Editura Evanghelismos, Fundatia Tradiţia Românească, 2005, 432 pag.PAUL SILADI

Virgiliu Gheorghe, Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor, Editura Prodomos, Fundaţia Tradiţia Românească, Bucureşti 2006, 287 pag.ADRIAN MURE?AN

N. Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Editura Mânăstirii Rohia, Rohia 2006, 401 pag.
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....