Nr. 1/ anul I/ aprilie 2007 Link-uri
Cautare

ARGUMENT


BARTOLOMEU ANANIA

Prolegomene la un dialog interior


ESEU


IOAN I. ICĂ JR.

Teologia taborică a Cuviosului Grigorie Sinaitul şi probabila ei iradiere în spaţiul românesc


BOGDAN TĂTARU-CAZABAN

Ortodoxia sau asceza cotidiană în faţa modernităţii


MIRCEA PLATON

Tradiţie şi mijlocire


NIKOLAI OZOLIN

Tradiţie şi creativitate artistică


SOFRONIU DRINCEC

A învăţa la şcoala răbdării


PETRE GURAN

Arhitectură sacră şi conştiinţă eclezială oglindite în proiectul noii catedrale patriarhale


DAN CIACHIR

Tânărul Eliade şi tinereţea noastră


AUREL SASU

Isteria codului


FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ

Concepţii despre iubirea agape şi eros în gândirea secolului XX cu referire specială la opera lui Anders Nygren


CRONICA


ION ALEXANDRU MIZGAN

Alegerea şi întronizarea Preasfinţitului Sofronie Drincec în scaunul de Episcop titular al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului


BOGDAN IVANOV

Un an de mitropolie clujeană


CIPRIAN VIDICAN

Din actualitatea panortodoxă


RECENZII


CIPRIAN VIDICAN

Încercarea labirintului - Mircea Eliade, Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet, Editura Humanitas, Bucureşti 2007, 196 pag.


ELENA CHIRCEV

Constantin Secară, Muzica bizantină. Doxologie şi înălţare spirituală, Editura Muzicală, Bucureşti 2006, 311 pag.


PAUL SILADI

Gena Geamănu, Spovedanie neterminată, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova 2006, 288 pag.ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....