Nr. 1/ anul I/ aprilie 2007 Link-uri
Cautare


ARGUMENT


BARTOLOMEU ANANIA

Prolegomene la un dialog interior
ESEU


IOAN I. ICĂ JR.

Teologia taborică a Cuviosului Grigorie Sinaitul şi probabila ei iradiere în spaţiul românescBOGDAN T?TARU-CAZABAN

Ortodoxia sau asceza cotidiană în faţa modernităţiiMIRCEA PLATON

Tradiţie şi mijlocireNIKOLAI OZOLIN

Tradiţie şi creativitate artisticăSOFRONIU DRINCEC

A învăţa la şcoala răbdăriiPETRE GURAN

Arhitectură sacră şi conştiinţă eclezială oglindite în proiectul noii catedrale patriarhaleDAN CIACHIR

Tânărul Eliade şi tinereţea noastrăAUREL SASU

Isteria coduluiFLORIN-C?T?LIN GHI?

Concepţii despre iubirea agape şi eros în gândirea secolului XX cu referire specială la opera lui Anders Nygren
CRONICA


ION ALEXANDRU MIZGAN

Alegerea şi întronizarea Preasfinţitului Sofronie Drincec în scaunul de Episcop titular al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi SălajuluiBOGDAN IVANOV

Un an de mitropolie clujeanăCIPRIAN VIDICAN

Din actualitatea panortodoxă
RECENZII


CIPRIAN VIDICAN

Încercarea labirintului - Mircea Eliade, Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet, Editura Humanitas, Bucureşti 2007, 196 pag.ELENA CHIRCEV

Constantin Secară, Muzica bizantină. Doxologie şi înălţare spirituală, Editura Muzicală, Bucureşti 2006, 311 pag.PAUL SILADI

Gena Geamănu, Spovedanie neterminată, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova 2006, 288 pag.
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....