Nr. 11/ anul X/ Noiembrie 2016 Link-uri
Cautare


PASTORALIA


ANDREI ANDREICUȚ

Familia, copiii şi tinerii, educarea lor şi viitorul omenirii
ACTUALITATE


MIHAELA PALADE

Constantinopol, între cuceritori şi cuceriţi...MARCEL GHE. MUNTEAN

Biserica Mănăstirii Chora din ConstantinopolLAURA TURCAN

Maica Domnului Ocrotitoarea. Procesiuni ale icoanei Vlahernitissa în spaţiul bizantin, slav şi moldavCAMELIA SURUIANU

Câteva aspecte despre derviştii rotitori şi poeţii mistici orientali: Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi şi Yunus EmreSERGIU-MARCEL VLAD

Daniile şi evenimentele importante din viaţa credincioşilor bisericii Sfânta Muceniţă Paraskevi Pikridion din Istanbul – ctitoria brâncoveneascăANDREEA VLAD

Ctitoria brâncovenească Sfânta Muceniţă
Paraskevi Pikridion din IstanbulOANA MUSCELEANU

Jurnal de Istanbul
THEOLOGICA


GHEORGHIOS MANTZARIDIS

Părtăşia la lucrarea lui Dumnezeu:
condiţia făptuirii principiului ipostatic în om
DOCUMENT


IUSTIN TIRA

Prietenii episcopului Nicolae Ivan, al Vadului,
Feleacului şi Clujului
ESEU


DAN CIACHIR

Cinci zile în BasarabiaSORINA ELENA AMIRONESEI

Idolul şi icoana în opera lui Jean-Luc Marion. trei contexte de interpretare a realităţii celor două fenomene
RECENZII


IOAN CHIRILĂ

† ANDREI, ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT, Mai aproape de Hristos, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016, 380 p.NICOLETA P?LIMARU

LYNDA GARLAND, Împărătesele Bizanţului. Femeile şi puterea în Bizanţ între
anii 527 şi 1204, Ed. Nemira, trad. Maria Yvonne Băncilă şi
Damian Alexandru Anfile, Bucureşti, 2014, 511 p.MAXIM MORARIU

RICO VITZ, ed., Întoarcerea spre Răsărit. Filosofi contemporani şi
credinţa creştină veche, trad. Mihai-Silviu Chirilă, Editura Renaşterea,
Cluj-Napoca, 2015, 369 p.