Nr. 11/ anul X/ Noiembrie 2016 Link-uri
Cautare

PASTORALIA


ANDREI ANDREICUŢ

Familia, copiii şi tinerii, educarea lor şi viitorul omenirii


ACTUALITATE


MIHAELA PALADE

Constantinopol, între cuceritori şi cuceriţi...


MARCEL GHE. MUNTEAN

Biserica Mănăstirii Chora din Constantinopol


LAURA TURCAN

Maica Domnului Ocrotitoarea. Procesiuni ale icoanei Vlahernitissa în spaţiul bizantin, slav şi moldav


CAMELIA SURUIANU

Câteva aspecte despre derviştii rotitori şi poeţii mistici orientali: Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi şi Yunus Emre


SERGIU-MARCEL VLAD

Daniile şi evenimentele importante din viaţa credincioşilor bisericii Sfânta Muceniţă Paraskevi Pikridion din Istanbul – ctitoria brâncovenească


ANDREEA VLAD

Ctitoria brâncovenească Sfânta Muceniţă
Paraskevi Pikridion din Istanbul


OANA MUSCELEANU

Jurnal de Istanbul


THEOLOGICA


GHEORGHIOS MANTZARIDIS

Părtăşia la lucrarea lui Dumnezeu:
condiţia făptuirii principiului ipostatic în om


DOCUMENT


IUSTIN TIRA

Prietenii episcopului Nicolae Ivan, al Vadului,
Feleacului şi Clujului


ESEU


DAN CIACHIR

Cinci zile în Basarabia


SORINA ELENA AMIRONESEI

Idolul şi icoana în opera lui Jean-Luc Marion. trei contexte de interpretare a realităţii celor două fenomene


RECENZII


IOAN CHIRILĂ

† ANDREI, ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT, Mai aproape de Hristos, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016, 380 p.


NICOLETA PĂLIMARU

LYNDA GARLAND, Împărătesele Bizanţului. Femeile şi puterea în Bizanţ între
anii 527 şi 1204, Ed. Nemira, trad. Maria Yvonne Băncilă şi
Damian Alexandru Anfile, Bucureşti, 2014, 511 p.


MAXIM MORARIU

RICO VITZ, ed., Întoarcerea spre Răsărit. Filosofi contemporani şi
credinţa creştină veche, trad. Mihai-Silviu Chirilă, Editura Renaşterea,
Cluj-Napoca, 2015, 369 p.