Nr. 10/ anul X/ Octombrie 2016 Link-uri
Cautare


PASTORALIA


ANDREI ANDREICUȚ

„Născătoare de Dumnezeu, păzeşte poporul cel
binecredincios de sabie, de venirea altor neamuri
asupra noastră şi de războiul cel dintre noi!”
STUDII


IOAN-AUREL POP

Două ştiri veneţiene despre Constantinopolul secolului al XVI-leaTEODOROS ZISIS

Islamul şi noii muceniciEMANOIL B?BU?

Constantinopolul în vremea împăraţilor ComneniECATERINA LUNG

Semnificaţia Constantinopolului în istoriografia bizantină timpurie?TEFAN IONESCU-BERECHET

Un patriarh de Constantinopol în lupta contra iconoclasmului: Sf. Nichifor Mărturisitorul (758-829)COSMIN COSMU?A

Legăturile Mitropolitului Antim Ivireanul cu Constantinopolul
EVOCăRI


DAN CIACHIR

În oraşul lui ConstantinR?ZVAN IONESCU

Exil, melancolie, nostalgieMIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Moştenirea culturală bimilenară a Constantinopolului văzută prin ochii lui Stéphane Yerasimos
REPORTAJ


LUIZA BARCAN

Din Istanbul spre ConstantinopolELENA DULGHERU

O poveste de dragoste: Stambulul şi Arvo Pärt – Reportaj de pelerinaj muzical-geografic –
RECENZII


ION TALO?

PAMFIL BILŢIU, MARIA BILŢIU: Crucea în patrimoniul
spiritual al judeţului Maramureş, Baia Mare, Editura
Eurotip 2015.DAN CONSTANTIN IFTIMI

PR. GRIGORE LINUL, Vicariatul Ortodox de Oradea. Structuri:parohii şi
şcoli 1850-1905, Editura Studia, Cluj-Napoca, 2016, p. 438.