Nr. 10/ anul X/ Octombrie 2016 Link-uri
Cautare

PASTORALIA


ANDREI ANDREICUŢ

„Născătoare de Dumnezeu, păzeşte poporul cel
binecredincios de sabie, de venirea altor neamuri
asupra noastră şi de războiul cel dintre noi!”


STUDII


IOAN-AUREL POP

Două ştiri veneţiene despre Constantinopolul secolului al XVI-lea


TEODOROS ZISIS

Islamul şi noii mucenici


EMANOIL BĂBUŞ

Constantinopolul în vremea împăraţilor Comneni


ECATERINA LUNG

Semnificaţia Constantinopolului în istoriografia bizantină timpurie


ŞTEFAN IONESCU-BERECHET

Un patriarh de Constantinopol în lupta contra iconoclasmului: Sf. Nichifor Mărturisitorul (758-829)


COSMIN COSMUŢA

Legăturile Mitropolitului Antim Ivireanul cu Constantinopolul


EVOCăRI


DAN CIACHIR

În oraşul lui Constantin


RĂZVAN IONESCU

Exil, melancolie, nostalgie


MIRCEA ABRUDAN

Moştenirea culturală bimilenară a Constantinopolului văzută prin ochii lui Stéphane Yerasimos


REPORTAJ


LUIZA BARCAN

Din Istanbul spre Constantinopol


ELENA DULGHERU

O poveste de dragoste: Stambulul şi Arvo Pärt – Reportaj de pelerinaj muzical-geografic –


RECENZII


ION TALOŞ

PAMFIL BILŢIU, MARIA BILŢIU: Crucea în patrimoniul
spiritual al judeţului Maramureş, Baia Mare, Editura
Eurotip 2015.


DAN CONSTANTIN IFTIMI

PR. GRIGORE LINUL, Vicariatul Ortodox de Oradea. Structuri:parohii şi
şcoli 1850-1905, Editura Studia, Cluj-Napoca, 2016, p. 438.