Nr. 9/ anul X/ Septembrie 2016 Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


ANESTIS G. KISELOPOULOS

Lupta duhovnicească, conform părintelui Sofronie


MIHAI IORDACHE

Predestinaţia şi justificarea în gândirea teologului protestant Emil Brunner. O evaluare critică ortodoxă


DANIEL LEMENI

„Tu poţi deveni ca focul cu totul”: Experienţa luminii taborice în spiritualitatea deşertului


VIOLETA DANCIU

Claudia Procla – o prezenţă neaşteptată în drama Patimilor


EVOCăRI


DAN CIACHIR

Boierul îmbisericit


MIRCEA GELU BUTA

Amintiri de la „Rugul aprins”


ESEU


IOAN MARIŞ

Ştefan Augustin Doinaş – psalmistul orfic


MIHAELA MALEA STROE

Eminescu – Poezie, credinţă, ştiinţă


CAMELIA SURUIANU

Sandu Tudor şi condeiul buclucaş 2016 -120 de ani de la naşterea sa


OLIVIA FLORENA MĂRUŢOIU-NEMEŞ

Mit, realitate şi semnificaţie religioasă creştină a fenomenului morţii


RECENZII


CONSTANTIN PETREA

MADEEA AXINCIUC,
Despre ierarhiile
divine. Fascinaţia
Unului şi lumile
din noi – temeiuri
pentru pacea
religiilor”, Bucureşti,
Editura Humanitas,
2015, 225 pag.


MIRCEA ABRUDAN

TEODOR V. PĂCĂŢIAN,
Mitropolitul Ioan
Meţianu (1828-1916),
ediţie îngrijită şi
adăugită de Vasile
Oltean şi Nicolae Blaj,
Editura Andreiana,
Sibiu, 2015, 632 p +
XIII ilustraţii.


MARIAN HORVAT

HORVAT, MARIAN, masterand al Facultăţii de Istorie şi Filosofi e, din cadrul Universităţii
,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Masteratul ,,Societate, artă, identităţi în Europa Centrală.
De la medieval la modernitate”.