Nr. 8/ anul X/ August 2016 Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


MACARIE TILLYRIDIS

Timp și veșnicie, conform învățăturii Părintelui Sofronie


SILUAN IONAşCU

Glasurile bisericeşti în tradiţia muzicală universală


CĂTĂLIN VARGA

Imnul dragostei pauline (1 Corinteni 13) – o construcţie retorică?


EVOCăRI


BORIS BUZILĂ

Colonelul NKVD Karpov reporter la „Noaptea mitropoliţilor”


DAN CIACHIR

Prilejul, ca dar


ESEU


DOINA POLOGEA

Bartolomeu Valeriu Anania: Amintirile peregrinului apter, formula fantasticului deschis spre sacru


LUMINIŢA POP

Destin voiculescian: între medicul celor umili şi căutarea divinitĂţii


CAMELIA SURUIANU

Rememorarea unui mare om – Alexandru MIRONESCU Kairos. Eseu despre teologia istoriei


CONSTANTIN PETREA

Poezia lui Valeriu (Bartolomeu) Anania – sinteză a limbajului filosofic şi mitic


INTERVIU


PAUL SILADI

Artă şi spiritualitate. Un dialog cu Marko Ivan Rupnik


RECENZII


IOAN ŞT. LAZĂR

ARHIM DUMITRU COBZARU, „Fiule m-am vrut să-ţi fiu Candelă la ceas târziu…”, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2015, 197 p.


MAXIM MORARIU

W. B. PATTERSON, William Perkins and the Making of a Protestant England, Oxford University Press, Oxford, 2014, 265 p.


MIRCEA ABRUDAN

LAURENŢIU MĂNĂSTIREANU, Viaţă religioasă în nordul Dobrogei (1878-1918), Series Minerva I, Homines et mores 7,
Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 782 p.