Nr. 8/ anul X/ August 2016 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


MACARIE TILLYRIDIS

Timp și veșnicie, conform învățăturii Părintelui SofronieSILUAN IONA?CU

Glasurile bisericeşti în tradiţia muzicală universalăCĂTĂLIN VARGA

Imnul dragostei pauline (1 Corinteni 13) – o construcţie retorică?
EVOCăRI


BORIS BUZILĂ

Colonelul NKVD Karpov reporter la „Noaptea mitropoliţilor”DAN CIACHIR

Prilejul, ca dar
ESEU


DOINA POLOGEA

Bartolomeu Valeriu Anania: Amintirile peregrinului apter, formula fantasticului deschis spre sacruLUMINI?A POP

Destin voiculescian: între medicul celor umili şi căutarea divinitĂţiiCAMELIA SURUIANU

Rememorarea unui mare om – Alexandru MIRONESCU Kairos. Eseu despre teologia istorieiCONSTANTIN PETREA

Poezia lui Valeriu (Bartolomeu) Anania – sinteză a limbajului filosofic şi mitic
INTERVIU


PAUL SILADI

Artă şi spiritualitate. Un dialog cu Marko Ivan Rupnik
RECENZII


IOAN ?T. LAZ?R

ARHIM DUMITRU COBZARU, „Fiule m-am vrut să-ţi fiu Candelă la ceas târziu…”, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2015, 197 p.MAXIM MORARIU

W. B. PATTERSON, William Perkins and the Making of a Protestant England, Oxford University Press, Oxford, 2014, 265 p.MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

LAURENŢIU MĂNĂSTIREANU, Viaţă religioasă în nordul Dobrogei (1878-1918), Series Minerva I, Homines et mores 7,
Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 782 p.