Nr. 7/ anul X/ Iulie 2016 Link-uri
Cautare


DOCUMENT


Enciclica Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe Creta 2016
THEOLOGICA


NICOLAOS KOIOU

Dogmă şi moralitate în operele Părintelui SofronieMIHAI IORDACHE

Viaţa şi activitatea teologului protestant Emil Brunner (1889-1966)VASILE ROJNEAC

Episcopul Niceta de Remesiana şi problemele legate de paternitatea imnului „Te Deum laudamus”HADRIAN-V CON?IU

Logoterapia lui Viktor Frankl şi dinamica existenţială
EVOCăRI


BORIS BUZILĂ

Patriarhul Tihon: un altfel de martiriuDAN CIACHIR

Aforismul lui Nicolae Stroescu-Stânişoară
STUDII


AURELIA B?LAN-MIHAILOVICI

Sf. Antim Ivireanul şi Sf. Constantin BrâncoveanuCAMELIA SURUIANU

Sandu Tudor
2016 - 120 de ani de la naşterea saALEXANDRU SURDU

Simplitatea şi corectitudinea limbii la Nicolae Colan
INTERVIU


C?LIN EMILIAN CIRA

„Au fost la Sibiu profesori de elită... profesori buni pe care nu-i uit şi îi păstrez în inima mea ca pe nişte icoane”
RECENZII


OVIDIU MOCEANU

TEODOR V. PĂCĂŢIAN, Mitropolitul Ioan Meţianu (1828-1916), Ediţie îngrijită şi adăugită de Pr. prof. dr. Vasile
Oltean şi muzeograf Nicolae Blaj, Prefaţă de ÎPS Laurenţiu Streza, Editura Andreiana, Sibiu, 2015.MAXIM MORARIU

LOUIS SEBASTIEN, LENAIN DE TILLEMONT, The Life of Augustin of Hippo. Part three – The Pelagian crissis (411-430), col. “Memoire Ecclesiastique”, vol. XIII, translation, introduction and adnotation by Frederick Van Fleteren, Peter Lang, New York, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford, Warsaw, 2015.ANDREI SABIN FAUR

SYLVAIN GOUGUENHEIM, Aristotel la Muntele Saint Michel. Rădăcinile greceşti ale Europei creştine, traducere de Eduard
Florin Tudor, Bucureşti, Editura Nemira, 2011, 291 pagini