Nr. 6/ anul X/ Iunie 2016 Link-uri
Cautare

ACTUALITATE


ANDREI ANDREICUŢ

Fântână nesecată de înţelepciune şi mângâiere


ALEXANDRU MORARU

Episcopul Nicolae Colan al Vadului, Feleacului şi Clujului (1936-1957) – teolog şi cărturar – aprecieri generale –


IUSTIN TIRA

Episcopul şi Mitropolitul NICOLAE COLAN (1893-1967) – arhiereul conştient de înalta sa chemare


MIRCEA GELU BUTA

Vizitele pastorale ale episcopului Nicolae Colan din anul 1949, în Ţinutul Năsăudului


COSMIN COSMUŢA

Nicolae Colan – 80 de ani de la alegerea, hirotonirea şi instalarea în scaunul episcopal al Clujului


ALEXANDRU SURDU

Crâmpeie din publicistica lui Nicolae Colan


RESTITUIRI


COSTION NICOLESCU

Părintele Dumitru Stăniloae şi poetul Ioan Alexandru, în două texte rare


THEOLOGICA


ANDREW LOUTH

Tradiţie şi reînnoire în teologia Părintelui Sofronie


SCHWARZ HANS

Luther şi turcii


EVOCăRI


DAN CIACHIR

Amintiri răzleţe


CRONICA


V. REMUS GRAMA

O seară literară de-a dreptul pascală, în Cleveland


IOAN RAZEŞ

O reuniune spirituală memorabilă


STUDII


CAMELIA SURUIANU

INTERVIU


TUDOR PETCU

Personalitatea duhovnicească a părintelui Andrei Scrima
Interviu cu Teodor Baconsky realizat de Tudor Petcu


RECENZII


LIVIU VIDICAN-MANCI

PREOT VASILE
GORDON, Vademecum
omiletic, Renaşterea,
Cluj-Napoca, 2015.
pp.338


ION CÂRJA

GRAHAM SPEAKE, Muntele Athos. Istorie şi înnoire în paradisul monahilor, tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfi
nţitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului
şi Sălajului. Traducere din limba engleză de ierom. Nectarie V. Dărăban, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006,
282 pagini cu ilustraţii în text.


ALINA GIOSANU

PAUL J. GRIFFITHS, An Apology for Apologetics – A study in the Logic of Interreligious Dialogue, Wipf & Stock Publishers,
Eugene, Oregon, 2007² (Orbis Books, 1991¹)