Nr. 2/ anul X/ Februarie 2016 Link-uri
Cautare


ACTUALITATE


ANDREI ANDREICUȚ

Omul providenţial pentru Eparhia Vadului, Feleacului şi ClujuluiMIRCEA PĂCURARIU

Nicolae Ivan – „Asesor consistorial” la Sibiu şi episcop la ClujALEXANDRU MORARU

Oameni de seamă – laici şi clerici – cuvântând la funeraliile
Episcopului Nicolae Ivan (6 Februarie 1936)IOAN CHIRILĂ

Episcopul Nicolae Ivan – zidind pe temeliile vechi ca oarecând NeemiaVASILE STANCIU

Episcopul Nicolae Ivan, corul catedralei mitropolitane şi dirijorii lui?TEFAN ILOAIE

Episcopul Nicolae Ivan şi începuturile revistei RenaştereaMIRCEA GELU BUTA

Episcopul Nicolae Ivan şi Frăţia Ortodoxă RomânăMARCEL GHE. MUNTEAN

Artistul Gheorghe Russu, făuritorul iconostasului de la catedrala mitropolitană Adormirea Maicii Domnului de la ClujCOSMIN COSMU?A

Episcopul Nicolae Ivan al Clujului (1921-1936) – aspecte legate de întemeierea eparhiei, alegerea
şi instalarea primului titular al acesteiaANDREEA D?NCIL? INEOAN

Nicolae Ivan şi provocările politicului transilvănean de la începutul secolului XXMIHAI-OCTAVIAN GROZA
, MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Un colaborator destoinic şi „Prim Sfetnic” al Episcopului Nicolae Ivan: Protopopul cărturar Sebastian Stanca (1878-1947)PAUL-ERSILIAN RO?CA

Pagini memorabile de istorie transilvană.
Discursurile prilejuite de sfinţirea Catedralei Episcopale din Cluj, ctitorie a Episcopului Nicolae Ivan
DOCUMENT


IUSTIN TIRA

Episcopul Nicolae Ivan în memoria colaboratorilor
RECENZII


FELICIA DUMAS

† EMILIAN LOVIŞTEANUL, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului,
Înfăptuirea misiunii bisericeşti în parohie şi mănăstire, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, 220 p.PAUL-ERSILIAN RO?CA

PR. PROF. DR. ALEXANDRU
MORARU, Dicţionarul ierarhilor români şi străini – slujitori ai credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române,
Editura Basilica, Bucureşti,
2015, 560p.