Nr. 1/ anul X/ Ianuarie 2016 Link-uri
Cautare

PASTORALIA


ANDREI ANDREICUŢ

„Copiii şi tinerii bine educaţi devin cu vârsta tot mai înţelepţi”
Pastorală la Naşterea Domnului – 2015


JUSTINIAN CHIRA

„Naşterea Domnului – Sărbătoarea omeniei şi a bucuriei”
Pastorală la Naşterea Domnului – 2015


PETRONIU FLOREA

„Regele Irod”
Pastorală la Naşterea Domnului – 2015


THEOLOGICA


ATHANASIE IEVTICI

Monahul în har, conform Părintelui Sofronie


TEODOROS ZISIS

Căderea Constantinopolului conform lui Ghenadie Scholarul


MAXIM MORARIU

Caracteristicile misiunii creştine în viziunea protopopului Grigore Pletosu (1848-1932)


EVOCăRI


BORIS BUZILĂ

La curţile Domnului


DAN CIACHIR

Maşini de altădată


MIRCEA GELU BUTA

Revista Ortodoxia in anii 50


STUDII


CAMELIA SURUIANU

Câteva aspecte din viaţa Mitropolitului Tit Simedrea2016 –

130 de ani de la naşterea sa


NICOLAE TURCAN

Teologie și filosofie la Jean-Luc Marion


ATITUDINI


OVIDIU SFERLEA

Ce ar trebui să facem de Revelion?
O scurtă meditaţie pe marginea practicii împărtăşirii la Marile Praznice


RECENZII


MIRELA POPA-ANDREI

Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Bistriţa Bârgăului,
Editura Presa Universitară Clujeană, 2015.


MAXIMILIAN MENUŢ

Arhim. Dumitru Cobzaru, Monografia Mânăstirii „Adormirea Maicii Domnului” – Nicula, Ed. Ecclesia, Nicula, 2015.


MIHAI-OCTAVIAN GROZA

Ieromonah Maxim Morariu, Sfântul Constantin Brâncoveanu. Un model pentru tinerii de astăzi, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2015, 73 p.