Nr. 1/ anul X/ Ianuarie 2016 Link-uri
Cautare


PASTORALIA


ANDREI ANDREICUȚ

„Copiii şi tinerii bine educaţi devin cu vârsta tot mai înţelepţi”
Pastorală la Naşterea Domnului – 2015JUSTINIAN CHIRA

„Naşterea Domnului – Sărbătoarea omeniei şi a bucuriei”
Pastorală la Naşterea Domnului – 2015PETRONIU FLOREA

„Regele Irod”
Pastorală la Naşterea Domnului – 2015
THEOLOGICA


ATHANASIE IEVTICI

Monahul în har, conform Părintelui SofronieTEODOROS ZISIS

Căderea Constantinopolului conform lui Ghenadie ScholarulMAXIM MORARIU

Caracteristicile misiunii creştine în viziunea protopopului Grigore Pletosu (1848-1932)
EVOCăRI


BORIS BUZILĂ

La curţile DomnuluiDAN CIACHIR

Maşini de altădatăMIRCEA GELU BUTA

Revista Ortodoxia in anii 50
STUDII


CAMELIA SURUIANU

Câteva aspecte din viaţa Mitropolitului Tit Simedrea2016 –

130 de ani de la naşterea saNICOLAE TURCAN

Teologie și filosofie la Jean-Luc Marion
ATITUDINI


OVIDIU SFERLEA

Ce ar trebui să facem de Revelion?
O scurtă meditaţie pe marginea practicii împărtăşirii la Marile Praznice
RECENZII


MIRELA POPA-ANDREI

Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Bistriţa Bârgăului,
Editura Presa Universitară Clujeană, 2015.MAXIMILIAN MENU?

Arhim. Dumitru Cobzaru, Monografia Mânăstirii „Adormirea Maicii Domnului” – Nicula, Ed. Ecclesia, Nicula, 2015.MIHAI-OCTAVIAN GROZA

Ieromonah Maxim Morariu, Sfântul Constantin Brâncoveanu. Un model pentru tinerii de astăzi, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2015, 73 p.