Nr. 10/ anul IX/ Octombrie 2015 "Jurnale. Însemnări. Memorii. O perspectivă spirituală" Link-uri
Cautare

STUDII


CONSTANTIN CUBLEŞAN

„Moartea care mă îngrozeşte” (Eugen Ionescu, Jurnal în fărâme)


PETRONEL ZAHARIUC

Călătoria ieromonahului Chiriac din Mănăstirea Secu la Muntele Athos (1840-1841)


DAN CIACHIR

Bogatul seceriş memorialistic


ANCA URSA

Identitate şi discurs feminin:  Alice Voinescu, Jurnal


PAUL SILADI

Alexander Schmemann – cealaltă faţă a medaliei


ADRIAN NICOLAE PETCU

Spiritualitate creştină versus legionarism în detenţia comunistă
Studiu de caz: Ioan Ianolide


CAMELIA SURUIANU

Jurnalismul ca atitudine civică


ADRIAN MUREŞAN

Faţă în faţă: Jurnalul fericirii şi Între viaţă şi cărţi.
Aluviuni memorialistice în eseistica lui N. Steinhardt: 1973 – 1976


MIHAI-OCTAVIAN GROZA

Lucian Blaga: memorialist al Primului Război Mondial şi al evenimentelor premergătoare Marii Uniri


VALENTIN CIOVEIE

Eliade despre memorie şi destin


CRONICA


EMILIA CISMAŞ

Din interbelic spre „Epoca de Aur”. Percepţiile social-politice ale unui „grănicer” năsăudean (Simion Cismaş din Monor, Călindar 1937-1981)


NICOLAE BOCŞAN

Călindar


SIMION RETEGAN

Cronica unei vieţi ţărăneşti


RECENZII


MAXIM MORARIU

Patriarche œcuménique Bartholomée, Et Dieu vit que cela était bon. La vision théologique de la création dans la tradition orthodoxe, trad. Jean-Francois Colosimo, Les Editions du Cerf, Paris, 2015, 66 p.


NICOLETA PĂLIMARU

Paul din Alep, Jurnal de călătorie în Moldova şi Valahia, Editura Academiei Române, Muzeul Brăilei – Editura Istros, 2014, 620 p.