Nr. 6/ anul IX/ Iunie 2015 Link-uri
Cautare

THEOLOGICA


ANDREI ANDREICUŢ

Altarul ca să fie şi pietrele să ţie, cer inima şi viaţa zidite-n temelie


MIRCEA BASARAB

Sfintele Taine ale Mărturisirii şi Împărtăşirii. Între tradiţie şi abatere


VASILE ROJNEAC

Muzica bisericească la Sfântul Niceta de Remesiana


EVOCăRI


IGNATIE TRIF

Mitropolitul Andrei – omul vocaţiilor sau cum „«recepţia» prevalează
net asupra «emisiei»”


MIRELA-IOANA BORCHIN

Portretul unui mitropolit uitat – Vasile Lăzărescu (1894-1969), Doctor în Teologie, Mitropolit al Banatului (1947-1961)


DAN CIACHIR

Intendentul lui Salazar


CRONICA


GHEORGHE NAGHI

Scriitoarea Anca Sîrghie la CASA ROMÂNĂ de la Hayward


ATANASIA VĂETIŞI

„Călăuzeşte-i braţul ca desăvârşit să facă tainicele Tale trăsături”. Iconari şi pictori bisericeşti contemporani. Iconografie şi stil


ESEU


MIRCEA GELU BUTA

Bioetica creştină în sistemul medical secularizat


DUMITRU HORIA IONESCU

Nimic nou sub soare


CAMELIA SURUIANU

Opera lui Paul Sterian în viziunea criticilor literari


ADRIAN MUREŞAN

Paradigme actuale în cercetarea critică a lui N. Steinhardt


RECENZII


MAXIM MORARIU

Ioan Paul Valenciuc, ,,Foaea Ordinăciunilor Consistoriului Episcopal in trebile scolarie ale Diecesei Bucovinei” – un organ de presă necunoscut, Editura Bucovina, Câmpulung, 2008.


IRINA CĂPĂŢÂNĂ

Ioan St. Lazăr, Tânărul Anania. „Îngerul cu barbă” – eseu biografic, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014.


MIHAI-OCTAVIAN GROZA

Ilie Dăianu, Scrieri, ediţie îngrijită, prefaţă, note şi bibliografie de Ilie Moise, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea, 2010, 357 p.