Nr. 5/ anul IX/Mai 2015 "Academicianul Virgil Cândea şi spiritualitatea românească" Link-uri
Cautare

RESTITUIRI


VIRGIL CÂNDEA

Expunerea de motive pentru proiectul
de lege privind sprijinirea de către statul român
a schitului românesc Prodromu din Muntele Athos


VIRGIL CÂNDEA

Un sistem medieval de stocaj şi difuzare
a informaţiilor: mănăstirile


VIRGIL CÂNDEA

Vechimea culturii româneşti


VIRGIL CÂNDEA

Introducere la Jakó Zsigmond,
Philobiblon transilvan


VIRGIL CÂNDEA

Despre convertire


EVOCăRI


ANDREI ANDREICUŢ

Un academician isihast


CASIAN CRĂCIUN

Academician Virgil Cândea – savant creştin
şi istoric valoros al culturii şi al
spiritualităţii româneşti


DAN BERINDEI

Un foarte bun şi vechi prieten


NICOLAE BORDAŞIU

Virgil Cândea – enoriaşul bisericii Sf. Silvestru


BOGDAN CÂNDEA

Tatăl meu, aşa cum a fost


DAN CIACHIR

Un mare savant creştin


POLICARP CHIŢULESCU

Dragostea care nu moare niciodată.
Câteva gânduri asupra agonisitei de carte a lui Virgil Cândea


FLORIN MARINESCU

Virgil Cândea, omul,
intelectualul şi un proiect nefinisat


ION MARIAN CROITORU

Amintiri cu şi despre unul dintre cei mai mari părinţi ai culturii româneşti şi universale, academicianul şi profesorul Virgil Cândea.
Chip al dascălului iubitor, jertfitor şi formator de caractere


BOGDAN SCORŢEA

Vă mulţumim, domnule Profesor


STUDII


RĂZVAN THEODORESCU

Dimitrie Cantemir şi umanismul sincretic
al Europei orientale
Amintirii lui Virgil Cândea (1927- 2007)


PAUL MIHAIL
, ZAMFIRA MIHAIL

„Mărturii despre cultura românească în lume”, proiect continuu


IOANA FEODOROV

La Damasc, în căutarea unui prieten al României:
părintele Emil Murakade


LUIZA BARCAN

 CORESPONDENŢA LUI VIRGIL CÂNDEA CU IEROMONAHUL PETRONIU TĂNASE – O ALTĂ DIMENSIUNE A PERSONALITĂŢII CĂRTURARULUI 


IOAN ŞT. LAZĂR

Tipărituri antimiene în colecţii externe (I-V)
Acad. Virgil Cândea, in memoriam


ANDREEA-MIHAELA BADEA

O SCRISOARE ADRESATĂ DE VIRGIL CÂNDEA LUI  NICOLAE STEINHARDT ÎN FONDURILE BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „CAROL I”


RECENZII


DANIEL BUDA

Prof. Dr. Nifon Mihăiţă, Arhiepiscop şi Mitropolit, Teologie, Cultură şi dialog inter-religios în misiunea Bisericii, Ed. Bibliotheca Valachia University Press, 2014, 374 pp.,


MAXIM MORARIU

***, Părinţii Bisericii între teologie şi cultură, col. Restituiri, 3, ed. Pr. Cătălin Pălimaru, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014.


NICOLETA PĂLIMARU

Virgil Cândea, Stolnicul între contemporani, Ed. Idaco, Bucureşti, 2014.