Nr. 5/ anul IX/Mai 2015 "Academicianul Virgil Cândea şi spiritualitatea românească" Link-uri
Cautare


RESTITUIRI


VIRGIL C?NDEA

Expunerea de motive pentru proiectul
de lege privind sprijinirea de către statul român
a schitului românesc Prodromu din Muntele AthosVIRGIL C?NDEA

Un sistem medieval de stocaj şi difuzare
a informaţiilor: mănăstirileVIRGIL C?NDEA

Vechimea culturii româneştiVIRGIL C?NDEA

Introducere la Jakó Zsigmond,
Philobiblon transilvan

VIRGIL C?NDEA

Despre convertire
EVOCăRI


ANDREI ANDREICUȚ

Un academician isihastCASIAN CR?CIUN

Academician Virgil Cândea – savant creştin
şi istoric valoros al culturii şi al
spiritualităţii româneştiDAN BERINDEI

Un foarte bun şi vechi prietenNICOLAE BORDA?IU

Virgil Cândea – enoriaşul bisericii Sf. SilvestruBOGDAN C?NDEA

Tatăl meu, aşa cum a fostDAN CIACHIR

Un mare savant creştinPOLICARP CHI?ULESCU

Dragostea care nu moare niciodată.
Câteva gânduri asupra agonisitei de carte a lui Virgil CândeaFLORIN MARINESCU

Virgil Cândea, omul,
intelectualul şi un proiect nefinisatION MARIAN CROITORU

Amintiri cu şi despre unul dintre cei mai mari părinţi ai culturii româneşti şi universale, academicianul şi profesorul Virgil Cândea.
Chip al dascălului iubitor, jertfitor şi formator de caractereBOGDAN SCOR?EA

Vă mulţumim, domnule Profesor
STUDII


R?ZVAN THEODORESCU

Dimitrie Cantemir şi umanismul sincretic
al Europei orientale
Amintirii lui Virgil Cândea (1927- 2007)PAUL MIHAIL
, ZAMFIRA MIHAIL

„Mărturii despre cultura românească în lume”, proiect continuuIOANA FEODOROV

La Damasc, în căutarea unui prieten al României:
părintele Emil MurakadeLUIZA BARCAN

 CORESPONDENŢA LUI VIRGIL CÂNDEA CU IEROMONAHUL PETRONIU TĂNASE – O ALTĂ DIMENSIUNE A PERSONALITĂŢII CĂRTURARULUI IOAN ?T. LAZ?R

Tipărituri antimiene în colecţii externe (I-V)
Acad. Virgil Cândea, in memoriamANDREEA-MIHAELA BADEA

O SCRISOARE ADRESATĂ DE VIRGIL CÂNDEA LUI  NICOLAE STEINHARDT ÎN FONDURILE BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „CAROL I”
RECENZII


DANIEL BUDA

Prof. Dr. Nifon Mihăiţă, Arhiepiscop şi Mitropolit, Teologie, Cultură şi dialog inter-religios în misiunea Bisericii, Ed. Bibliotheca Valachia University Press, 2014, 374 pp.,MAXIM MORARIU

***, Părinţii Bisericii între teologie şi cultură, col. Restituiri, 3, ed. Pr. Cătălin Pălimaru, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014.NICOLETA P?LIMARU

Virgil Cândea, Stolnicul între contemporani, Ed. Idaco, Bucureşti, 2014.